Gevorderde Program Fisika

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die doel van die silabus is om leerders wat buitengewone entoesiasme vir die vak toon, ‘n geleentheid te bied om Fisika in meer diepte te bestudeer as wat die Fisiese Wetenskappe-vakinhoud dit moontlik maak. Dit beoog om leerders se kennis, denke, probleemoplossings- asook hulle wiskundige vaardighede te versterk en uit te daag.

Vakaktiwiteite

Gedurende die jaar word, net soos in al die ander gevorderde vakke, klastoetse en eksamens geskryf. Klastoetse word deur die loop van die termyn geskryf, terwyl eksamens slegs in Julie en November afgelê word.

Dit is belangrik dat leerders goed voorbereid moet wees en ‘n baie strawwe dink- en skryfpas kan handhaaf tydens assesserings. Anders as met FW kry leerders nie ‘n formuleblad tydens eksamens nie.

Praktiese aktiwiteite sal gedurende die jaar voltooi word in die klas, maar leerders hoef nie in graad 12 ‘n portefeulje saam te stel nie, aangesien slegs die matriekeindeksamen sal bydra tot hulle finale senior sertifikaat-punt.

Algemeen

Die IEB het spesiaal die kursus ontwerp om op ‘n internasionale gebied mee te ding. Die UK-NARIC gradeer dit as ‘n internationale A-Level-vak. Internasionale universiteite, in veral Europa, vereis dat ‘n voornemende student ‘n wetenskap geneem het tot op ‘n gevorderde vlak as toelating.

Die kursus is oorspronklik as ‘n twee-jaar kursus ontwerp met twee tot drie ure klas per week. Ons begin reeds die kursus in graad 10 aangesien ons slegs ‘n uur en ‘n half per week lesse kan aanbied. Sodoende word daar verseker dat die leerders die voorgeskrewe sillabus voor die eerste graad 12-eksamen in GPF in 2021 sal voltooi.

In graad 10 word leerders se insig en probleemoplossingsvaardighede stadig maar seker geprikkel, maar in graad 11 en 12 bevat die GFP-sillabus ongeveer 20% meer hoërorde denke in vergelyking met FW.

In Graad 10 behandel ons die volgende afdelings:

 • Termiese fisika
 • Spesiale relatiwiteit
 • Kernfisika
 • Astrofisika en kosmologie

Hierdie onderwerpe word gebruik om die leerders se hoërskool-denkvlakke te ontwikkel tot op ‘n universiteits eerstejaars-vlak.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die doel van die silabus is om leerders wat buitengewone entoesiasme vir die vak toon, ‘n geleentheid te bied om Fisika in meer diepte te bestudeer as wat die Fisiese Wetenskappe-vakinhoud dit moontlik maak. Dit beoog om leerders se kennis, denke, probleemoplossings- asook hulle wiskundige vaardighede te versterk en uit te daag.

Vakaktiwiteite

Gedurende die jaar word, net soos in al die ander gevorderde vakke, klastoetse en eksamens geskryf. Klastoetse word deur die loop van die termyn geskryf, terwyl eksamens slegs in Julie en November afgelê word.

Dit is belangrik dat leerders goed voorbereid moet wees en ‘n baie strawwe dink- en skryfpas kan handhaaf tydens assesserings. Anders as met FW kry leerders nie ‘n formuleblad tydens eksamens nie.

Praktiese aktiwiteite sal gedurende die jaar voltooi word in die klas, maar leerders hoef nie in graad 12 ‘n portefeulje saam te stel nie, aangesien slegs die matriekeindeksamen sal bydra tot hulle finale senior sertifikaat-punt.

Algemeen

Die IEB het spesiaal die kursus ontwerp om op ‘n internasionale gebied mee te ding. Die UK-NARIC gradeer dit as ‘n internationale A-Level-vak. Internasionale universiteite, in veral Europa, vereis dat ‘n voornemende student ‘n wetenskap geneem het tot op ‘n gevorderde vlak as toelating.

Die kursus is oorspronklik as ‘n twee-jaar kursus ontwerp met twee tot drie ure klas per week. Ons begin reeds die kursus in graad 10 aangesien ons slegs ‘n uur en ‘n half per week lesse kan aanbied. Sodoende word daar verseker dat die leerders die voorgeskrewe sillabus voor die eerste graad 12-eksamen in GPF in 2021 sal voltooi.

In graad 10 word leerders se insig en probleemoplossingsvaardighede stadig maar seker geprikkel, maar in graad 11 en 12 bevat die GFP-sillabus ongeveer 20% meer hoërorde denke in vergelyking met FW.

In Graad 10 behandel ons die volgende afdelings:

 • Termiese fisika
 • Spesiale relatiwiteit
 • Kernfisika
 • Astrofisika en kosmologie

Hierdie onderwerpe word gebruik om die leerders se hoërskool-denkvlakke te ontwikkel tot op ‘n universiteits eerstejaars-vlak.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die doel van die silabus is om leerders wat buitengewone entoesiasme vir die vak toon, ‘n geleentheid te bied om Fisika in meer diepte te bestudeer as wat die Fisiese Wetenskappe-vakinhoud dit moontlik maak. Dit beoog om leerders se kennis, denke, probleemoplossings- asook hulle wiskundige vaardighede te versterk en uit te daag.

Vakaktiwiteite

Gedurende die jaar word, net soos in al die ander gevorderde vakke, klastoetse en eksamens geskryf. Klastoetse word deur die loop van die termyn geskryf, terwyl eksamens slegs in Julie en November afgelê word.

Dit is belangrik dat leerders goed voorbereid moet wees en ‘n baie strawwe dink- en skryfpas kan handhaaf tydens assesserings. Anders as met FW kry leerders nie ‘n formuleblad tydens eksamens nie.

Praktiese aktiwiteite sal gedurende die jaar voltooi word in die klas, maar leerders hoef nie in graad 12 ‘n portefeulje saam te stel nie, aangesien slegs die matriekeindeksamen sal bydra tot hulle finale senior sertifikaat-punt.

Algemeen

Die IEB het spesiaal die kursus ontwerp om op ‘n internasionale gebied mee te ding. Die UK-NARIC gradeer dit as ‘n internationale A-Level-vak. Internasionale universiteite, in veral Europa, vereis dat ‘n voornemende student ‘n wetenskap geneem het tot op ‘n gevorderde vlak as toelating.

Die kursus is oorspronklik as ‘n twee-jaar kursus ontwerp met twee tot drie ure klas per week. Ons begin reeds die kursus in graad 10 aangesien ons slegs ‘n uur en ‘n half per week lesse kan aanbied. Sodoende word daar verseker dat die leerders die voorgeskrewe sillabus voor die eerste graad 12-eksamen in GPF in 2021 sal voltooi.

In graad 10 word leerders se insig en probleemoplossingsvaardighede stadig maar seker geprikkel, maar in graad 11 en 12 bevat die GFP-sillabus ongeveer 20% meer hoërorde denke in vergelyking met FW.

In Graad 10 behandel ons die volgende afdelings:

 • Termiese fisika
 • Spesiale relatiwiteit
 • Kernfisika
 • Astrofisika en kosmologie

Hierdie onderwerpe word gebruik om die leerders se hoërskool-denkvlakke te ontwikkel tot op ‘n universiteits eerstejaars-vlak.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf