Stoei

Helpmekaar-Stoei

Ons is werklik opgewonde om amateurstoei deel te maak van die menige sportsoorte wat by Helpmekaar aangebied word. Dit is ‘n bekende feit dat stoei waarde toevoeg op fisiese en geestelike vlak. Ons sien uit daarna om die “Helpie-guts” op die stoeimatte te aanskou!

Doelwitte vir die sport:

  • Om massadeelname te bevorder.
  • Om ware liefde vir die sport te help kweek.
  • Om goeie sportmangees, kameraadskap en deursettingsvermoë te ontwikkel.
  • Om verskeie vaardighede te ontwikkel.
  • Om die talent van ons kinders te slyp.
  • Om ‘n goeie beeld van die skool te bou.

Ouerbetrokkenheid:

  • Die skool is dankbaar oor die sterk belangstelling en betrokkenheid van ons ouers by sportgeleenthede. U ondersteuning is ‘n demonstrasie van u lojaliteit. So ook ervaar u kinders u betrokkenheid as belangrike en inspirerende ondersteuning vir hulle.

Spankeuses:

Daar is geen spankeuses by die stoei nie en almal is baie welkom.

Kostes per wedstryd:

R400.00 per maand ledegeld per stoeier. Daar sal ook kostes per toernooi wees.

Kleredrag:

Tydens deelname – Helpmekaar-stoeiklere.

Na deelname – bruin sportbroek met wit Helpie-stoeihemp en skoolpet.

Oefentye: Dinsdae en Woensdae direk na skool tot 15:30 in die Forumsaal. Ons eerste oefening is Dinsdag 23 Januarie. Indien reëlings verander, sal dit vroegtydig gekommunikeer word.

Ligadatums: Detail volg.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf