Skyfskiet

Skyfskiet is ‘n buite-sport by die skool en dit word elke jaar net groter. Ons neem deel in 3 verskillende klasse, naamlik : Veerklas; Sportier-klas en Presiesie-klas. In die verskeie klasse is daar twee tipes kompetisies, naamlik: die gewone 10 meter(staan)- en dan die 3P (staan, kniel en lê)- kompetisies. Die gewere is nie meer die .22’s soos waaraan die ouer garde gewoond is nie, maar wel luggewere en pistole.  Een van die voordele van die sport is dat dit deur albei geslagte beoefen kan word. In sekere gevalle skiet die dogters beter as die seuns!  Ons het al in die verlede provinsiale, sowel as nasionale skuts opgelewer.

Met die sport wat van krag tot krag gaan, is dit net ‘n kwessie van tyd voor ons weer sulke skuts oplewer.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf