Noodhulp

‘n Hart vir Noodhulp!

Helpies is opgewonde oor noodhulp – elke jaar word daar vir alle Helpies die geleentheid gebied om hulle Vlak 1, 2 en 3 noodhulp-kwalifikasies te verwerf.

Hierdie kursusse word aangebied in termyn 1, 2 en 3 onderskeidelik en is  geakkrediteerde kwalifikasies by HWSETA endie Departement van Arbeid.

Hierdie kwalifikasies en ervaring word al hoe belangriker met die oog op keuringsvereistes van sekere tersiêre instansies.

Verder is daar ‘n geleentheid om deel te word van die Helpmekaar-noodhulpspan. Hierdie Helpies doen diens by sportoefeninge en ook saam met paramedici by sportgeleenthede. Dis is ‘n ongelooflike geleentheid om ervaring in die mediese veld op te doen en ‘n diens aan jou medemens te lewer. Noodhulpspanlede het die geleentheid om sertifikate en balkies te verdien vir hulle diensure en daar is ook ‘n jaarlikse noodhulp-wisseltrofee “Cor Maximum” – vir die Helpie met die grootste hart vir noodhulp.

Enige navrae oor noodhulp of die noodhulpspan kan gerig word aan Juf. Gizelle van der Westhuizen by

gizelle.vdwesthuizen@helpmekaar.co.za .

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf