Gholf

Gholf staan sy plek vol tussen al die sportsoorte by die Bruin Reus op die Bult. Ons is baie trots op ons uitslae van die 2016/2017-seisoen waarin ons met die Grace-span na die Gauteng A-liga toe opgeskuif het. Ons sien uit na ‘n opwindende seisoen wat voorlê.

Doelwitte vir die sport:
• Om massadeelname te bevorder.
• Om ware liefde vir die sport te help kweek.
• Om goeie sportmangees, kameraadskap en deursettingsvermoë te ontwikkel.
• Om verskeie vaardighede te ontwikkel.
• Om die talent van ons kinders te slyp.
• Om ‘n goeie beeld van die skool te bou.

Ouerbetrokkenheid:
• Die skool is dankbaar oor die sterk belangstelling en betrokkenheid van ons ouers by sportgeleenthede. U ondersteuning is ‘n demonstrasie van u lojaliteit. So ook ervaar u kinders u betrokkenheid as belangrike en inspirerende ondersteuning vir hulle.

Spankeuses:
Spankeuses word gedoen met behulp van ‘n ranglys van alle gholfspelers. Die ranglys word opgestel deur rondtes proewe wat deurlopend geskied, asook die opdatering van resultate in die liga vir die skoolspanne. Ons het tans drie spanne wat uit vier lede elk bestaan wat deelneem in onderskeidelik die volgende Gauteng-ligas:
Grace-span – A-liga
Oosthuizen-span – B1-liga
Els-span – B1-liga

Kostes per wedstryd:
Die kostes wissel per wedstryd afhangende van die tarief wat die aanbiederskool vir die baan moet betaal. Daar is wel geen kostes vir spelers wat in die Grace-span deelneem nie.

Kleredrag:
Tydens deelname – skoolbroek met wit Helpie-gholfhemp en skoolpet.
Na deelname – skoolbroek met wit Helpie-gholfhemp en skoo

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf