Debat

Dewat?  Debat –  Net hier by Helpmekaar Kollege.

Debat word volgens die HAT as: ‘n openbare bespreking gedefinieer waarby twee of meer partye of groepe gedagtes volgens sekere reëls wissel.  En word gedagtes hier by die Helpie-debat gewissel?

Jaarliks sien die Helpies met reikhalsende verwagting na die debatsonderwerpe uit sodat die groot navorsingsekspedisie en dabattering kan begin.  Die Helpie-debatsfilosofie is eenvoudig – hoe meer jy oor die onderwerp weet, hoe vuriger kan jy debatteer om sodoende jou opponent met goeie argumentering en bronne uit te oorlê.  Die Helpies het altyd ‘n antwoord en ‘n bron gereed om as ‘n teenvoeter vir hul opponente se argumente te dien.

Watter eienskappe moet elke Helpie-debatteerder besit?

‘n Helpie-debatteerder moet:

  • hardwerkend en pligsgetrou wees.  ‘n Debatspan is so sterk soos sy luiste skakel;
  • leergierig sowel as nuuskierig wees.  Navorsing is deel van ‘n Helpie-debatteerder se alledaagse lewe.  ‘n Helpie-debatteerder wil ALLES van die gekose onderwerp weet.
  • hulself deeglik en duidelik kan uitdruk.  Daar gaan van jou verwag word om op jou voete te dink.
  • goed kan luister om die swakpunte in die ander span se argumente te identifiseer sodat daar met geldige bronne en argumente teruggeveg kan word.
  • analities en krities kan dink.  Al die navorsing wat gedoen is, moet op ‘n analitiese metode weergegee en geïnterpreteer word.
  • altyd ‘n antwoord op als hê.  Jy moet reggebek wees.  Jy moet in staat wees om ys aan ‘n eskimo te kan verkoop en flink te kan dink.

Die vaardighede wat debat vir leerders aanleer, is van onskatbare waarde.  Debatteerders besef dat elke saak twee kante het en dat nie als in die lewe net as wit of swart beskou kan word nie – daar is wel grys areas in die middel.  Jy hoef nie ander se menings as vanselfsprekend te aanvaar nie.  Jy mag jou eie mening huldig en ander daarvan oortuig as jy jou navorsing goed gedoen het en gronde het waarop jy met altwee voete stewig op jou standpunt kan staan.  Debat leer mens dat jy wel ‘n stem het en jou stem mag gehoor word. Debatteerders is wel ter tale en kan sonder vrees opstaan en praat.  Debatteerders kan hierdie vaardighede in loopbane soos politiek, regte, joernalistiek en die sakewêreld goed benut.

Die onderwerpe word jaarliks deur die ATKV voorgeskryf en bied vir die voorstanders sowel as die teenstanders ewe veel moontlikhede om vurig oor die onderwerp te kan debatteer..

Oefentye:

  • Juniors:  Woensdae van 14:00 – 16:00
  • Seniors: Dinsdae van 14:00 -16:00

Saterdae word ook soms ingespan om te oefen.  Ons benut elke moontlike geleentheid om te kan debatteer!   Elke dag is vir ons Helpie-debatteerders ‘n debatdag!

 

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf