Assesseringskedules

Die termyn se assesseringskedules gee aan ouers en Helpies die datums waarop toetse geskryf en opdragte ingehandig moet word. Geen toets- of opdragdatum mag uitgestel word nie, aangesien dit dan ‘n bottelnek veroorsaak.

Skakel gerus vir Estie Meyer (Akademiese hoof) op 083 455 9492 indien daar enige probleem is.

Graad 8

Graad 9

Graad 10

Graad 11

Graad 12

 

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf