Wiskunde Geletterheiid

Benaderingswyse (tot onderrig)

Hierdie vak behels meer konkrete denke en die klem is verskuif na eerder ‘n praktiese benadering tot basiese rekene en dus minder abstrakte interpretasies.

Sillabusinhoud

Al vier afdelings van Wiskundige Geletterdheid, nl. Getalle en Getalleleer, Funksies en Grafieke, Vormleer en Dataverwerking word in altwee vraestelle gevra. In die Tweede Vraestel kan daar egter meer toepassings gevra word.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Hierdie vak behels meer konkrete denke en die klem is verskuif na eerder ‘n praktiese benadering tot basiese rekene en dus minder abstrakte interpretasies.

Sillabusinhoud

Al vier afdelings van Wiskundige Geletterdheid, nl. Getalle en Getalleleer, Funksies en Grafieke, Vormleer en Dataverwerking word in altwee vraestelle gevra. In die Tweede Vraestel kan daar egter meer toepassings gevra word.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Hierdie vak behels meer konkrete denke en die klem is verskuif na eerder ‘n praktiese benadering tot basiese rekene en dus minder abstrakte interpretasies.

Sillabusinhoud

Al vier afdelings van Wiskundige Geletterdheid, nl. Getalle en Getalleleer, Funksies en Grafieke, Vormleer en Dataverwerking word in altwee vraestelle gevra. In die Tweede Vraestel kan daar egter meer toepassings gevra word.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Hierdie vak behels meer konkrete denke en die klem is verskuif na eerder ‘n praktiese benadering tot basiese rekene en dus minder abstrakte interpretasies.

Sillabusinhoud

Al vier afdelings van Wiskundige Geletterdheid, nl. Getalle en Getalleleer, Funksies en Grafieke, Vormleer en Dataverwerking word in altwee vraestelle gevra. In die Tweede Vraestel kan daar egter meer toepassings gevra word.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Hierdie vak behels meer konkrete denke en die klem is verskuif na eerder ‘n praktiese benadering tot basiese rekene en dus minder abstrakte interpretasies.

Sillabusinhoud

Al vier afdelings van Wiskundige Geletterdheid, nl. Getalle en Getalleleer, Funksies en Grafieke, Vormleer en Dataverwerking word in altwee vraestelle gevra. In die Tweede Vraestel kan daar egter meer toepassings gevra word.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf