Wiskundige Geletterdheid

Benaderingswyse (tot onderrig)

Syfers raak ons almal se daaglikse aktiwiteite ongeag ons voorliefde of aanleg vir syfers.

Sillabusinhoud

Daar is 5 onderwerpe wat behandel word in Graad 12 :

 1. Finansies
 2. Meting
 3. Kaarte,planne en ander voorstellings van die fisiese wêreld
 4. Datahantering
 5. Waarskynlikheid

Eksamens bestaan uit twee verskillende vraestelle :

Vraestel 1 is ‘n vaardigheidsvraestel, wat werk met bekende kontekste.

Vraestel 2 is ‘n toepassingsvraestel, wat werk met beide bekende en onbekende kontekste.

Vakaktiwiteite

Al hierdie onderwerpe word in konteks van die werklikheid ondersoek. Ons ondersoek byvoorbeeld finansiering onder verskillende omstandighede. Ons ondersoek en vergelyk verskillende beleggingsgeleenthede. Ons ry fiets in die Cape Argus. Ons ondersoek die moontlikheid van ‘n fondsinsameling in die vorm van ‘n ete en ‘n dans in verskillende lokale (“venue’s”). Ons wyk van die reguit paadjie (lineêre funksies) af wanneer ons kwadratiese funksies ondersoek … en so beland ons op die bekende Golden Gate brug in San Francisco. So word “somme” ‘n werklikheid.

Algemeen

Wiskundige Geletterdheid is ‘n vak wat jou help om dadelik op jou voete te dink in die “grootmenswêreld”, dus moet jy altyd luister en konsentreer in die klas, waarneem hoe en waar jy die vak gebruik in jou daaglikse bestaan en hoe dit van nut kan wees.

Sillabusinhoud

Die graad 10 Wiskundige Geletterdheid-sillabus dek die volgende onderwerpe:

 1. Getalle, Patrone, Verwantskappe en Voorstellings
 2. Finansies
 3. Ruimte,Vorm, Meting
 4. Datahantering
 5. Waarskynlikheid
 6. Kaarte en planne

Algemeen

Wiskundige Geletterdheid fokus daarop om leerders se vermoë te ontwikkel om met selfvertroue in alledaagse situasies numeries en ruimtelik te dink en om probleme op te los. Jy leer om ook wiskundig te kommunikeer en jy ontwikkel lewensegte vaardighede.

Sillabusinhoud

Die graad 11 Wiskundige Geletterdheid-sillabus dek die volgende onderwerpe:

 1. Getalle en Bewerkings in konteks: Die leerder gebruik sy kennis van syfers en verhoudings om verskillende kontekste te ondersoek, byvoorbeeld finansiële aspekte op ‘n persoonlike vlak, in besigheid en selfs op nasionale vlak.
 2. Funksionele verwantskappe: Die leerder ontwikkel die vaardigheid om verskillende funksionele verwantskappe te herken, te interpreteer , te beskryf en voor te stel in gesimuleerde werklikheidsituasies.
 3. Ruimte, Vorm en Meting: Die leerder ontwikkel die kennis en vaardigheid om te meet, om skattings te doen en om te kwantifiseer.
 4. Datahantering: Die leerder ontwikkel die kennis en vaardighede om data in te samel, dit op te som, voor te stel, te interpreteer, te analiseer en gevolgtrekkings te maak.

Algemeen

Wiskundige Geletterdheid fokus daarop om leerders se vermoë te ontwikkel om met selfvertroue in alledaagse situasies numeries en ruimtelik te dink en om probleme op te los. Jy leer om ook wiskundig te kommunikeer en jy ontwikkel lewensegte vaardighede.