Toerisme

Benaderingswyse (tot onderrig)

Alle toeriste is besoekers. Tog word toeriste amptelik van gewone besoekers onderskei as mense wat langer as een nag oorbly in die land waar hulle aandoen.

Toerisme is vandag nie net een van die wêreld se grootste bedrywe nie, maar sorg ook vir die grootste vloei van mense oor die oppervlak van die aarde heen. Dit is dus ’n belangrike instrument om verandering op ons planeet teweeg te bring en dit word deur sommige mense as een van die mees sigbare manifestasies van globalisering beskou.

Toeriste en die ontwikkeling van toerisme raak feitlik elke land op die aardbol. Reisigers uit ander lande beïnvloed gemeenskappe, omgewings en ekonomieë, dikwels ten goede, maar soms ook op sorgwekkende maniere. Terselfdertyd is toerisme ’n bron van groot pret en genot vir miljoene mense en smee dit bande tussen mense van verskillende wêrelddele en kulture.

Ekotoerisme is ook ‘n term waarmee die kinders gaan werk, aangesien dit ‘n woord is wat vandag baie gebruik word vir reise na natuurgebiede om skaars en pragtige ekosisteme te ervaar en te bewaar.

Sillabusinhoud

 • Soorte toeriste en toerisprofiele
 • Verskillende toerismesektore - inleidend
 • Vervoersektor  - Akkomodasiesektor & Gradering
 • Voedsel- en drankinstellings, asook die attraksiesektor
 • Openbare en privaatsektor - Betalingsmetodes
 • Kaartwerk-inleiding  - Soorte toerisme-kaarte
 • Kaart van SA , Wêreldkaart en kontinente
 • Kommunikasie - Ekotoerisme
 • Tipes besienswaardighede - Die land en sy 9 Provinsies

Vakaktiwiteite

Weksopdragte, navorsingstake, toetse, ens. word deurlopend uitgevoer. Daar is ook ‘n opvoedkundige ekskursie asook die jaarlikse internasionale kos-ekspo.

Algemeen

 • Som elke dag alle werk op en leer d.m.v. herhaling!
 • Wees bewus van wat om jou in die lewe aangaan - dit sal jou goed toerus om toepassingsvrae en eie meningsvrae te beantwoord.
 • Ekstra klasse kan individueel met jou onderwyser gereël word. Dit kan tydens pouses of na skool wees.

Skryfbehoeftes

Leerders koop eie skryfbehoeftes jaarliks aan – sien Skryfbehoeftelys wat jaarliks opdateer word.

Handboeke

Handboeke wat gebruik word, word jaarliks hersien en in Septembermaand word handboeke dan deur die skool bestel. Ouers koop dus boeke aan deur die skool. Soms is daar nie ‘n geskikte handboek nie, dan word notagelde gehef in die plek daarvan.

Benaderingswyse (tot onderrig)

— die attraksies, rolspelers en wonderlike geleenthede vir vernuftige entrepreneurs

Indien u kind Toerisme in Graad 10 geneem het behoort u kind die volgende te weet: Alle toeriste is besoekers. Tog word toeriste amptelik van gewone besoekers onderskei as mense wat langer as een nag oorbly in die land waar hulle aandoen.

Toerisme is vandag nie net een van die wêreld se grootste bedrywe nie, maar sorg ook vir die grootste vloei van mense oor die oppervlak van die aarde heen. Dit is dus ’n belangrike instrument om verandering op ons planeet teweeg te bring en dit word deur sommige mense as een van die mees sigbare manifestasies van globalisering beskou.

Toeriste en die ontwikkeling van toerisme raak feitlik elke land op die aardbol. Reisigers uit ander lande beïnvloed gemeenskappe, omgewings en ekonomieë, dikwels ten goede, maar soms ook op sorgwekkende maniere. Terselfdertyd is toerisme ’n bron van groot pret en genot vir miljoene mense en smee dit bande tussen mense van verskillende wêrelddele en kulture.

Sillabusinhoud

‘n Paar van die temas wat ons hierdie jaar gaan behandel is:

 • SAOG-lande - Buitelandse Valuta
 • Die Reisplan  - Toerismesektore
 • Ons erfenis - Verskillende lande se ikone
 • Kliëntediens  - Kommunikasie
 • Toerismegeografie -  Attraksies

Vakaktiwiteite

Daar word gedurende Gr11 op verskillende ekskursies gegaan en deelgeneem aan allerhande praktiese aktiwiteite. Hierdie sluit die volgende in:

 • Besoek aan Lesedi Cultural village
 • Deelname aan bedrywfsverwante aktiwiteiete
 • Internasionale kos-expo deur leerders aangebied

Algemeen

Ons probeer die leerders ‘n blik te gee van hoe hul moontlik hul merk kan maak in die wêreld van toerisme op ‘n nasionale of internasionale skaal. Die leerders sal minstens waardevolle kennis inwin wat hul vir die res van hul lewens sal kan toepas in ‘n mindere of meerdere mate.

Skryfbehoeftes

Leerders koop eie skryfbehoeftes jaarliks aan – sien Skryfbehoeftelys wat jaarliks opdateer word.

Handboeke

Handboeke wat gebruik word, word jaarliks hersien en in Septembermaand word handboeke dan deur die skool bestel. Ouers koop dus boeke aan deur die skool. Soms is daar nie ‘n geskikte handboek nie, dan word notagelde gehef in die plek daarvan.

Benaderingswyse (tot onderrig)

— die attraksies, rolspelers en wonderlike geleenthede vir vernuftige entrepreneurs

Toeriste en die ontwikkeling van toerisme raak feitlik elke land op die aardbol. Reisigers uit ander lande beïnvloed gemeenskappe, omgewings en ekonomieë, dikwels ten goede, maar soms ook op sorgwekkende maniere. Terselfdertyd is toerisme ’n bron van groot pret en genot vir miljoene mense en smee dit bande tussen mense van verskillende wêrelddele en kulture.

Sillabusinhoud

 • Toerisme sektore
 • Kaartwerk en toerbeplanning
 • Toeriste attraksies
 • Volhoubare en verantwoordbare toerisme
 • Plaaslike-, streeks- en internasionale toerisme
 • Kulturele en erfenis toerisme
 • Buitelandse valuta
 • Kommunikasie en klientediens
 • Bemarking

Vakaktiwiteite

 • Gemeenskaplike taak van assessering(GTA) word gedoen aangaande die verskillende kulture van Suid-Afrika. Daar word ook besoek afgelê aan doie Lesedi Cltural village naby Hartebeespoort dam.
 • Industrieverwante taak gee die leerders die geleentheid om praktiese ervaring in die toerisme industrie van hul keuse op te doen.

Algemeen

Ons probeer die leerders ‘n blik te gee van hoe hul moontlik hul merk kan maak in die wêreld van toerisme op ‘n nasionale of internasionale skaal. Die leerders sal minstens waardevolle kennis inwin wat hul vir die res van hul lewens sal kan toepas in ‘n mindere of meerdere mate.

Skryfbehoeftes

Leerders koop eie skryfbehoeftes jaarliks aan – sien Skryfbehoeftelys wat jaarliks opdateer word.

Handboeke

Handboeke wat gebruik word, word jaarliks hersien en in Septembermaand word handboeke dan deur die skool bestel. Ouers koop dus boeke aan deur die skool. Soms is daar nie ‘n geskikte handboek nie, dan word notagelde gehef in die plek daarvan.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf