Spaans

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Op die webblad https://financial-translator.com/10-most-useful-languages-according-to-the-world-economic-forum/ word daar verwys na die Power Language Index (PLI) wat direk verband hou met die ekonomiese mag van ‘n sekere gemeenskap (land of lande) waar die taal gepraat word. Die Wêreld Ekonomiese Forum se Global Competitiveness Index (GCI) het in November 2018 bevind dat dit die rede is waarom Engels tans die wêreld se lingua franca is, met Frans in die derde, Spaans in die vierde en Duits in die sewende posisie.

Ook verwys  www.businessinsider.com na ‘n studie deur die Massachusetts Institute of Technology, wat van UNESCO-data gebruik gemaak het. Hierin is bevind dat Frans, Spaans en Duits naas Engels, huidiglik die mees invloedryke tale in die wêreld is. Daarom is dit gepas dat ons hierdie Addisionele tale by Helpmekaar aanbied.

‘n Addisionele Taal is ‘n uitstekende keusevak vir Matriek, want…

 • Dis ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer.
 • Dit leer ons kinders om met verdraagsaamheid op te tree teenoor ‘n ander kultuur en soms ook ras en geloof.
 • Dit verbreed ons kinders se algemene kennis. Daar gaan letterlik vir hulle ‘n nuwe wêreld oop.
 • Hulle leer dat toewyding en vasbyt op die ou end is waaroor dit in hierdie lewe gaan. Om ‘n Addisionele Taal te bemeester, vereis kontinue harde werk.
 • Hulle selfvertroue baat by die feit dat hulle ‘n Addisionele taal bemeester.
 • Die Internasionale standaardiseringseksamen wat hulle jaarliks aflê, lê hulle taalbevoegdheid vas en berei hulle voor op die matriekeindeksamen en stel hulle ook in staat om na skool vir ‘n werk in die betrokke land aansoek te doen.

 

Waarom dan juis Spaans?                                                   

 • Spaans is ‘n wêreldtaal, met die meeste sprekers naas Mandaryn, op grond van getalle in Suid-Amerika.
 • In die Verenigde State is daar 50 miljoen Spaans-sprekers, Moedertaal- en tweedetaalsprekers – wat dit die tweede grootste aantal Spaanssprekers in ‘n land maak, naas Meksiko.
 • Dis daarom die aangewese taal om aan te leer om besigheid te doen vanuit Noord-Amerika – vir ons leerders wat beoog om die VSA hul tuiste te maak.
 • Vir ons leerders wat sportmanne en vroue is, is dit die aangewese Addisionele Taal om aan te leer, aangesien die VSA die aangewese land is om hierdie passie na te volg.
 • Dis die maklikste addisionele taal om aan te leer tussen die drie tale wat ons by Helpmekaar aanbied.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Op die webblad https://financial-translator.com/10-most-useful-languages-according-to-the-world-economic-forum/ word daar verwys na die Power Language Index (PLI) wat direk verband hou met die ekonomiese mag van ‘n sekere gemeenskap (land of lande) waar die taal gepraat word. Die Wêreld Ekonomiese Forum se Global Competitiveness Index (GCI) het in November 2018 bevind dat dit die rede is waarom Engels tans die wêreld se lingua franca is, met Frans in die derde, Spaans in die vierde en Duits in die sewende posisie.

Ook verwys  www.businessinsider.com na ‘n studie deur die Massachusetts Institute of Technology, wat van UNESCO-data gebruik gemaak het. Hierin is bevind dat Frans, Spaans en Duits naas Engels, huidiglik die mees invloedryke tale in die wêreld is. Daarom is dit gepas dat ons hierdie Addisionele tale by Helpmekaar aanbied.

‘n Addisionele Taal is ‘n uitstekende keusevak vir Matriek, want…

 • Dis ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer.
 • Dit leer ons kinders om met verdraagsaamheid op te tree teenoor ‘n ander kultuur en soms ook ras en geloof.
 • Dit verbreed ons kinders se algemene kennis. Daar gaan letterlik vir hulle ‘n nuwe wêreld oop.
 • Hulle leer dat toewyding en vasbyt op die ou end is waaroor dit in hierdie lewe gaan. Om ‘n Addisionele Taal te bemeester, vereis kontinue harde werk.
 • Hulle selfvertroue baat by die feit dat hulle ‘n Addisionele taal bemeester.
 • Die Internasionale standaardiseringseksamen wat hulle jaarliks aflê, lê hulle taalbevoegdheid vas en berei hulle voor op die matriekeindeksamen en stel hulle ook in staat om na skool vir ‘n werk in die betrokke land aansoek te doen.

 

Waarom dan juis Spaans?                                                   

 • Spaans is ‘n wêreldtaal, met die meeste sprekers naas Mandaryn, op grond van getalle in Suid-Amerika.
 • In die Verenigde State is daar 50 miljoen Spaans-sprekers, Moedertaal- en tweedetaalsprekers – wat dit die tweede grootste aantal Spaanssprekers in ‘n land maak, naas Meksiko.
 • Dis daarom die aangewese taal om aan te leer om besigheid te doen vanuit Noord-Amerika – vir ons leerders wat beoog om die VSA hul tuiste te maak.
 • Vir ons leerders wat sportmanne en vroue is, is dit die aangewese Addisionele Taal om aan te leer, aangesien die VSA die aangewese land is om hierdie passie na te volg.
 • Dis die maklikste addisionele taal om aan te leer tussen die drie tale wat ons by Helpmekaar aanbied.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Op die webblad https://financial-translator.com/10-most-useful-languages-according-to-the-world-economic-forum/ word daar verwys na die Power Language Index (PLI) wat direk verband hou met die ekonomiese mag van ‘n sekere gemeenskap (land of lande) waar die taal gepraat word. Die Wêreld Ekonomiese Forum se Global Competitiveness Index (GCI) het in November 2018 bevind dat dit die rede is waarom Engels tans die wêreld se lingua franca is, met Frans in die derde, Spaans in die vierde en Duits in die sewende posisie.

Ook verwys  www.businessinsider.com na ‘n studie deur die Massachusetts Institute of Technology, wat van UNESCO-data gebruik gemaak het. Hierin is bevind dat Frans, Spaans en Duits naas Engels, huidiglik die mees invloedryke tale in die wêreld is. Daarom is dit gepas dat ons hierdie Addisionele tale by Helpmekaar aanbied.

‘n Addisionele Taal is ‘n uitstekende keusevak vir Matriek, want…

 • Dis ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer.
 • Dit leer ons kinders om met verdraagsaamheid op te tree teenoor ‘n ander kultuur en soms ook ras en geloof.
 • Dit verbreed ons kinders se algemene kennis. Daar gaan letterlik vir hulle ‘n nuwe wêreld oop.
 • Hulle leer dat toewyding en vasbyt op die ou end is waaroor dit in hierdie lewe gaan. Om ‘n Addisionele Taal te bemeester, vereis kontinue harde werk.
 • Hulle selfvertroue baat by die feit dat hulle ‘n Addisionele taal bemeester.
 • Die Internasionale standaardiseringseksamen wat hulle jaarliks aflê, lê hulle taalbevoegdheid vas en berei hulle voor op die matriekeindeksamen en stel hulle ook in staat om na skool vir ‘n werk in die betrokke land aansoek te doen.

 

Waarom dan juis Spaans?                                                   

 • Spaans is ‘n wêreldtaal, met die meeste sprekers naas Mandaryn, op grond van getalle in Suid-Amerika.
 • In die Verenigde State is daar 50 miljoen Spaans-sprekers, Moedertaal- en tweedetaalsprekers – wat dit die tweede grootste aantal Spaanssprekers in ‘n land maak, naas Meksiko.
 • Dis daarom die aangewese taal om aan te leer om besigheid te doen vanuit Noord-Amerika – vir ons leerders wat beoog om die VSA hul tuiste te maak.
 • Vir ons leerders wat sportmanne en vroue is, is dit die aangewese Addisionele Taal om aan te leer, aangesien die VSA die aangewese land is om hierdie passie na te volg.
 • Dis die maklikste addisionele taal om aan te leer tussen die drie tale wat ons by Helpmekaar aanbied.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Op die webblad https://financial-translator.com/10-most-useful-languages-according-to-the-world-economic-forum/ word daar verwys na die Power Language Index (PLI) wat direk verband hou met die ekonomiese mag van ‘n sekere gemeenskap (land of lande) waar die taal gepraat word. Die Wêreld Ekonomiese Forum se Global Competitiveness Index (GCI) het in November 2018 bevind dat dit die rede is waarom Engels tans die wêreld se lingua franca is, met Frans in die derde, Spaans in die vierde en Duits in die sewende posisie.

Ook verwys  www.businessinsider.com na ‘n studie deur die Massachusetts Institute of Technology, wat van UNESCO-data gebruik gemaak het. Hierin is bevind dat Frans, Spaans en Duits naas Engels, huidiglik die mees invloedryke tale in die wêreld is. Daarom is dit gepas dat ons hierdie Addisionele tale by Helpmekaar aanbied.

‘n Addisionele Taal is ‘n uitstekende keusevak vir Matriek, want…

 • Dis ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer.
 • Dit leer ons kinders om met verdraagsaamheid op te tree teenoor ‘n ander kultuur en soms ook ras en geloof.
 • Dit verbreed ons kinders se algemene kennis. Daar gaan letterlik vir hulle ‘n nuwe wêreld oop.
 • Hulle leer dat toewyding en vasbyt op die ou end is waaroor dit in hierdie lewe gaan. Om ‘n Addisionele Taal te bemeester, vereis kontinue harde werk.
 • Hulle selfvertroue baat by die feit dat hulle ‘n Addisionele taal bemeester.
 • Die Internasionale standaardiseringseksamen wat hulle jaarliks aflê, lê hulle taalbevoegdheid vas en berei hulle voor op die matriekeindeksamen en stel hulle ook in staat om na skool vir ‘n werk in die betrokke land aansoek te doen.

 

Waarom dan juis Spaans?                                                   

 • Spaans is ‘n wêreldtaal, met die meeste sprekers naas Mandaryn, op grond van getalle in Suid-Amerika.
 • In die Verenigde State is daar 50 miljoen Spaans-sprekers, Moedertaal- en tweedetaalsprekers – wat dit die tweede grootste aantal Spaanssprekers in ‘n land maak, naas Meksiko.
 • Dis daarom die aangewese taal om aan te leer om besigheid te doen vanuit Noord-Amerika – vir ons leerders wat beoog om die VSA hul tuiste te maak.
 • Vir ons leerders wat sportmanne en vroue is, is dit die aangewese Addisionele Taal om aan te leer, aangesien die VSA die aangewese land is om hierdie passie na te volg.
 • Dis die maklikste addisionele taal om aan te leer tussen die drie tale wat ons by Helpmekaar aanbied.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Op die webblad https://financial-translator.com/10-most-useful-languages-according-to-the-world-economic-forum/ word daar verwys na die Power Language Index (PLI) wat direk verband hou met die ekonomiese mag van ‘n sekere gemeenskap (land of lande) waar die taal gepraat word. Die Wêreld Ekonomiese Forum se Global Competitiveness Index (GCI) het in November 2018 bevind dat dit die rede is waarom Engels tans die wêreld se lingua franca is, met Frans in die derde, Spaans in die vierde en Duits in die sewende posisie.

Ook verwys  www.businessinsider.com na ‘n studie deur die Massachusetts Institute of Technology, wat van UNESCO-data gebruik gemaak het. Hierin is bevind dat Frans, Spaans en Duits naas Engels, huidiglik die mees invloedryke tale in die wêreld is. Daarom is dit gepas dat ons hierdie Addisionele tale by Helpmekaar aanbied.

‘n Addisionele Taal is ‘n uitstekende keusevak vir Matriek, want…

 • Dis ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer.
 • Dit leer ons kinders om met verdraagsaamheid op te tree teenoor ‘n ander kultuur en soms ook ras en geloof.
 • Dit verbreed ons kinders se algemene kennis. Daar gaan letterlik vir hulle ‘n nuwe wêreld oop.
 • Hulle leer dat toewyding en vasbyt op die ou end is waaroor dit in hierdie lewe gaan. Om ‘n Addisionele Taal te bemeester, vereis kontinue harde werk.
 • Hulle selfvertroue baat by die feit dat hulle ‘n Addisionele taal bemeester.
 • Die Internasionale standaardiseringseksamen wat hulle jaarliks aflê, lê hulle taalbevoegdheid vas en berei hulle voor op die matriekeindeksamen en stel hulle ook in staat om na skool vir ‘n werk in die betrokke land aansoek te doen.

 

Waarom dan juis Spaans?                                                   

 • Spaans is ‘n wêreldtaal, met die meeste sprekers naas Mandaryn, op grond van getalle in Suid-Amerika.
 • In die Verenigde State is daar 50 miljoen Spaans-sprekers, Moedertaal- en tweedetaalsprekers – wat dit die tweede grootste aantal Spaanssprekers in ‘n land maak, naas Meksiko.
 • Dis daarom die aangewese taal om aan te leer om besigheid te doen vanuit Noord-Amerika – vir ons leerders wat beoog om die VSA hul tuiste te maak.
 • Vir ons leerders wat sportmanne en vroue is, is dit die aangewese Addisionele Taal om aan te leer, aangesien die VSA die aangewese land is om hierdie passie na te volg.
 • Dis die maklikste addisionele taal om aan te leer tussen die drie tale wat ons by Helpmekaar aanbied.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf