Spaans

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse (tot onderrig)

Dit is belangrik dat leerders aan die einde van matriek Spaans sal kan praat en daarom word daar baie aandag gegee aan die mondelinge komponent saam met die ander fasette van die taal.

Hoewel daar onmiddelik begin word met formele onderrig in graad 8, is dit belangrik om, veral in die junior grade, die aanleer van ‘n derde taal pret te maak vir leerders, Vir hierdie rede word daar byvoorbeeld in graad 8 ‘n Spaanse verjaarsdagliedjie geleer wat leerders by elke verjaarsdag vir mekaar sing. Op hierdie manier word woordeskat en uitdrukkingsvermoë aangeleer deur informle tegnieke.

Spaans is egter ‘n formele eksamenvak aan die einde van graad 12 en daarom word daar ook formele metodes gebruik om leer te bewerkstellig. Gereelde woordeskattoetse en dialoë vorm ‘n groot deel van klasaktiwiteite. So ook word leerders aangemoedig om vanaf die eerste dag af Spaans te lees en te oefen deur soveel moontlik met mekaar (of ander mense) te praat.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Algemeen

Daar is verskeie goeie redes waarom kinders Spaans as vak behoort te neem. Spaans is een van die mees algemeen gebruikte tale in die wêreld. Om Spaans te leer is beide verrykend en verreikend. Kritiese denkvaardighede word gestimuleer deur die aanleer van tale.  Johann Wolfgang von Goethe het gesê, “He who knows no foreign language, knows nothing of his own”

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse (tot onderrig)

Dit is belangrik dat leerders aan die einde van matriek Spaans sal kan praat en daarom word daar baie aandag gegee aan die mondelinge komponent saam met die ander fasette van die taal.

Hoewel daar onmiddelik begin word met formele onderrig in graad 8, is dit belangrik om, veral in die junior grade, die aanleer van ‘n derde taal pret te maak vir leerders, Vir hierdie rede word daar byvoorbeeld in graad 8 ‘n Spaanse verjaarsdagliedjie geleer wat leerders by elke verjaarsdag vir mekaar sing. Op hierdie manier word woordeskat en uitdrukkingsvermoë aangeleer deur informle tegnieke.

Spaans is egter ‘n formele eksamenvak aan die einde van graad 12 en daarom word daar ook formele metodes gebruik om leer te bewerkstellig. Gereelde woordeskattoetse en dialoë vorm ‘n groot deel van klasaktiwiteite. So ook word leerders aangemoedig om vanaf die eerste dag af Spaans te lees en te oefen deur soveel moontlik met mekaar (of ander mense) te praat.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Algemeen

Daar is verskeie goeie redes waarom kinders Spaans as vak behoort te neem. Spaans is een van die mees algemeen gebruikte tale in die wêreld. Om Spaans te leer is beide verrykend en verreikend. Kritiese denkvaardighede word gestimuleer deur die aanleer van tale.  Johann Wolfgang von Goethe het gesê, “He who knows no foreign language, knows nothing of his own”

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse (tot onderrig)

Dit is belangrik dat leerders aan die einde van matriek Spaans sal kan praat en daarom word daar baie aandag gegee aan die mondelinge komponent saam met die ander fasette van die taal.

Hoewel daar onmiddelik begin word met formele onderrig in graad 8, is dit belangrik om, veral in die junior grade, die aanleer van ‘n derde taal pret te maak vir leerders, Vir hierdie rede word daar byvoorbeeld in graad 8 ‘n Spaanse verjaarsdagliedjie geleer wat leerders by elke verjaarsdag vir mekaar sing. Op hierdie manier word woordeskat en uitdrukkingsvermoë aangeleer deur informle tegnieke.

Spaans is egter ‘n formele eksamenvak aan die einde van graad 12 en daarom word daar ook formele metodes gebruik om leer te bewerkstellig. Gereelde woordeskattoetse en dialoë vorm ‘n groot deel van klasaktiwiteite. So ook word leerders aangemoedig om vanaf die eerste dag af Spaans te lees en te oefen deur soveel moontlik met mekaar (of ander mense) te praat.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Algemeen

Daar is verskeie goeie redes waarom kinders Spaans as vak behoort te neem. Spaans is een van die mees algemeen gebruikte tale in die wêreld. Om Spaans te leer is beide verrykend en verreikend. Kritiese denkvaardighede word gestimuleer deur die aanleer van tale.  Johann Wolfgang von Goethe het gesê, “He who knows no foreign language, knows nothing of his own”

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse (tot onderrig)

Dit is belangrik dat leerders aan die einde van matriek Spaans sal kan praat en daarom word daar baie aandag gegee aan die mondelinge komponent saam met die ander fasette van die taal.

Hoewel daar onmiddelik begin word met formele onderrig in graad 8, is dit belangrik om, veral in die junior grade, die aanleer van ‘n derde taal pret te maak vir leerders, Vir hierdie rede word daar byvoorbeeld in graad 8 ‘n Spaanse verjaarsdagliedjie geleer wat leerders by elke verjaarsdag vir mekaar sing. Op hierdie manier word woordeskat en uitdrukkingsvermoë aangeleer deur informle tegnieke.

Spaans is egter ‘n formele eksamenvak aan die einde van graad 12 en daarom word daar ook formele metodes gebruik om leer te bewerkstellig. Gereelde woordeskattoetse en dialoë vorm ‘n groot deel van klasaktiwiteite. So ook word leerders aangemoedig om vanaf die eerste dag af Spaans te lees en te oefen deur soveel moontlik met mekaar (of ander mense) te praat.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Algemeen

Daar is verskeie goeie redes waarom kinders Spaans as vak behoort te neem. Spaans is een van die mees algemeen gebruikte tale in die wêreld. Om Spaans te leer is beide verrykend en verreikend. Kritiese denkvaardighede word gestimuleer deur die aanleer van tale.  Johann Wolfgang von Goethe het gesê, “He who knows no foreign language, knows nothing of his own”

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse (tot onderrig)

Dit is belangrik dat leerders aan die einde van matriek Spaans sal kan praat en daarom word daar baie aandag gegee aan die mondelinge komponent saam met die ander fasette van die taal.

Hoewel daar onmiddelik begin word met formele onderrig in graad 8, is dit belangrik om, veral in die junior grade, die aanleer van ‘n derde taal pret te maak vir leerders, Vir hierdie rede word daar byvoorbeeld in graad 8 ‘n Spaanse verjaarsdagliedjie geleer wat leerders by elke verjaarsdag vir mekaar sing. Op hierdie manier word woordeskat en uitdrukkingsvermoë aangeleer deur informle tegnieke.

Spaans is egter ‘n formele eksamenvak aan die einde van graad 12 en daarom word daar ook formele metodes gebruik om leer te bewerkstellig. Gereelde woordeskattoetse en dialoë vorm ‘n groot deel van klasaktiwiteite. So ook word leerders aangemoedig om vanaf die eerste dag af Spaans te lees en te oefen deur soveel moontlik met mekaar (of ander mense) te praat.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Spaans as vak fokus op vier vaardighede, naamlik: Luister en Praat; Leesbegrip (Woordeskat en Uitdrukkings); Skryf en laastens, maar eintlik die belangrikste, die TAALkomponent.

Algemeen

Algemeen

Daar is verskeie goeie redes waarom kinders Spaans as vak behoort te neem. Spaans is een van die mees algemeen gebruikte tale in die wêreld. Om Spaans te leer is beide verrykend en verreikend. Kritiese denkvaardighede word gestimuleer deur die aanleer van tale.  Johann Wolfgang von Goethe het gesê, “He who knows no foreign language, knows nothing of his own”