Rekenaartoepassingstegnologie (CAT)

Benaderingswyse (tot onderrig)

Rekenaartoepassingstegnologie het ten doel om die digitale kloof te oorbrug. Dit word vermag deur die leerders se vaardighede in die gebruik van hardeware en sagteware te ontwikkel. Leerders leer ook hoe om alledaagse probleme op te los – in die proses word die onderskeie vaardighede wat die eind-gebruiker aangeleer het, benut. Dit sluit die prosesse van inligtingsbestuur en -kommunikasie in, deur die toepaslike gebruik van IKT (Inligtings- en kommunikasietegnologie).

Sillabusinhoud

Prakties:

 • Woordverwerking - MSWord.
 • Sigblaaie – Excel.
 • Webbladontwerp - HTML.
 • Gebruik van Internet en stuur van E-posse.
 • Opstel van Netwerke.
 • Laai en aflaai van programme.

Teorie:

 • Stelseltegnologieë
 • Internet- en Netwerktegnologieë
 • Inligtingsbestuur
 • Sosiale Implikasies
 • Oplossingsontwikkeling

Vakaktiwiteite

Daar word ten minste 2 keer ‘n week op ‘n rekenaar gewerk by die skool. Daar word gereeld gesprekke gevoer oor gebeure in die IKT wêreld. Vaardighede word ook aangeleer, wat buite die sillabus is.

Algemeen

 • Rekenaars is deel van jou alledaagse lewe! Jy werk elke dag met ʼn rekenaar en dit is ‘n “life-skill” wat jy aanleer.
 • Dit is ʼn vereiste vir elke beroep.
 • Dit is ʼn vereiste in die 1ste jaar van elke kursus op universiteit.
 • Dit is enigste vak waarmee jy direk na skool die arbeidsmark kan betree.
 • Dit bemagtig jou om groot hoeveelhede inligting te verwerk.
 • Dit bly op hoogte van die nuutste tegnologie.
 • Dit is interessant.

Skryfbehoeftes

 • Geheuestokkie
 • Eksamenblok of skrif
 • Rekenaar - Leerder moet toegang hê tot ‘n rekenaar. Daar gaan by tye verwag word van leerders om huiswerk te kan doen op ‘n rekenaar. Die skool het ‘n e-sentrum, waar leerders hul huiswerk op die rekenaar kan doen as dit nodig is, of nie toegang tot ‘n rekenaar het op daardie stadium nie.

Handboeke

Elke jaar word ‘n handboek bestel met die praktiese en toeretiese leerstof vir daardie jaar. Leerder word aangeraai om nie hul Gr.10-handboeke te verkoop nie omdat hulle ook oor daardie werk in Gr. 12 skryf.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Rekenaartoepassingstegnologie het ten doel om die digitale kloof te oorbrug. Dit word vermag deur die leerders se vaardighede in die gebruik van hardeware en sagteware te ontwikkel. Leerders leer ook hoe om alledaagse probleme op te los – in die proses word die onderskeie vaardighede wat die eindgebruiker aangeleer het, benut. Dit sluit die prosesse van inligtingsbestuur en -kommunikasie in, deur die toepaslike gebruik van IKT (Inligtings- en kommunikasietegnologie).

Sillabusinhoud

Prakties:

 • Woordverwerking - MSWord.
 • Sigblaaie – Excel.
 • Databasisse - Access
 • Gebruik van Internet en stuur van E-posse.
 • Webbladontwerp - HTML.
 • Opstel van Netwerke.
 • Laai en aflaai van programme.

Teorie:

 • Stelseltegnologieë
 • Internet- en Netwerktegnologieë
 • Inligtingsbestuur
 • Sosiale Implikasies
 • Oplossingsontwikkeling

Vakaktiwiteite

Daar word ten minste 2 keer ‘n week op ‘n rekenaar gewerk by die skool. Daar word gereeld gesprekke gevoer oor gebeure in die IKT wêreld. Vaardighede word ook aangeleer, wat buite die sillabus is.

Algemeen

 • Rekenaars is deel van jou alledaagse lewe! Jy werk elke dag met ʼn rekenaar en dit is ‘n “life-skill” wat jy aanleer.
 • Dit is ʼn vereiste vir elke beroep.
 • Dit is ʼn vereiste in die 1ste jaar van elke kursus op universiteit.
 • Dit is enigste vak waarmee jy direk na skool die arbeidsmark kan betree.
 • Dit bemagtig jou om groot hoeveelhede inligting te verwerk.
 • Dit bly op hoogte van die nuutste tegnologie.
 • Dit is interessant.

Skryfbehoeftes

 • Geheuestokkie
 • Eksamenblok of skrif
 • Rekenaar - Leerder moet toegang hê tot ‘n rekenaar. Daar gaan by tye verwag word van leerders om huiswerk te kan doen op ‘n rekenaar. Die skool het ‘n e-sentrum, waar leerders hul huiswerk op die rekenaar kan doen as dit nodig is, of nie toegang tot ‘n rekenaar het op daardie stadium nie.

Handboeke

Elke jaar word ‘n handboek bestel met die praktiese en toeretiese leerstof vir daardie jaar. Leerders word aangeraai om nie hul Gr. 11-handboeke te verkoop nie omdat hulle ook oor daardie werk in Gr. 12 skryf.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Rekenaartoepassingstegnologie het ten doel om die digitale kloof te oorbrug. Dit word vermag deur die leerders se vaardighede in die gebruik van hardeware en sagteware te ontwikkel. Leerders leer ook hoe om alledaagse probleme op te los – in die proses word die onderskeie vaardighede wat die eindgebruiker aangeleer het, benut. Dit sluit die prosesse van inligtingsbestuur en -kommunikasie in, deur die toepaslike gebruik van IKT (Inligtings- en kommunikasietegnologie).

Sillabusinhoud

Prakties:

 • Woordverwerking - MSWord.
 • Sigblaaie – Excel.
 • Databasisse - Access
 • Gebruik van Internet en stuur van E-posse.
 • Webbladontwerp - HTML.
 • Aanbiedingsprogramme – PowerPoint.
 • Opstel van Netwerke.
 • Laai en aflaai van programme.

Teorie:

 • Stelseltegnologieë
 • Internet- en Netwerktegnologieë
 • Inligtingsbestuur
 • Sosiale Implikasies
 • Oplossingsontwikkeling

Vakaktiwiteite

Daar word ten minste 2 keer ‘n week op ‘n rekenaar gewerk by die skool. Daar word gereeld gesprekke gevoer oor gebeure in die IKT wêreld. Vaardighede word ook aangeleer, wat buite die sillabus is.

Algemeen

 • Rekenaars is deel van jou alledaagse lewe! Jy werk elke dag met ʼn rekenaar en dit is ‘n “life-skill” wat jy aanleer.
 • Dit is ʼn vereiste vir elke beroep.
 • Dit is ʼn vereiste in die 1ste jaar van elke kursus op universiteit.
 • Dit is enigste vak waarmee jy direk na skool die arbeidsmark kan betree.
 • Dit bemagtig jou om groot hoeveelhede inligting te verwerk.
 • Dit bly op hoogte van die nuutste tegnologie.
 • Dit is interessant.

Skryfbehoeftes

 • Geheuestokkie
 • Eksamenblok of skrif
 • Rekenaar - Leerders moet toegang hê tot ‘n rekenaar. Daar gaan by tye verwag word van leerders om huiswerk te kan doen op ‘n rekenaar. Die skool het ‘n e-sentrum, waar leerders hul huiswerk op die rekenaar kan doen as dit nodig is, of nie toegang tot ‘n rekenaar het op daardie stadium nie.

 

Handboeke

Elke jaar word ‘n handboek bestel met die praktiese en toeretiese leerstof vir daardie jaar. Leerders skryf oor Gr. 10 tot Gr. 12-werk in matriek.

 

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf