Musiek

Benaderingswyse (tot onderrig)

Leerders word voorberei vir die graad 10-12 vakwerk

Sillabusinhoud

Teorie

 • Min of meer Graad 2 Teorie en die skryf van 'n eenvoudige melodie asook improvisasie

Musiekgeskiedenis onder andere:

 • die instrumente uit Afrika
 • die Simfonie-orkes
 • Barok tot Romanties
 • Opera en die Musiekblyspel

Prakties: Ten minste op ‘n Graad 2 vlak, instrumente van die leerder se keuse

Prakties

Eksamens by eksterne instansies (bv. UNISA, Royal Schools, Trinity) word aangemoedig maar tel glad nie vir skoolpunte nie. Alle praktiese eksamens word intern afgelê.

Vakaktiwiteite

 • Jaarlikse musiekkonsert
 • Kultuuritems tydens saalopeninge
 • Leerders kan oudisie aflê vir die jaarlikse Fiësta (die Hoof se konsert)

Algemeen

 • Leerders moet deurlopend hulle praktiese werk oefen.
 • Elke leerder móét les neem in hul gekose instrument by ‘n onderwyser van hulle keuse (ekstern).

Skryfbehoeftes

Leerders moet altyd ‘n potlood en uitveër by hulle hê.

Handboeke

 • ‘n Teorieboek word aangekoop uit die notagelde.
 • Musiekgeskiedenisnotas word aan die leerders gegee.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Leerders word voorberei vir die graad 10-12 vakwerk

Sillabusinhoud

Teorie

 • Min of meer Graad 2 Teorie en die skryf van 'n eenvoudige melodie asook improvisasie

Musiekgeskiedenis onder andere:

 • die instrumente uit Afrika
 • die Simfonie-orkes
 • Barok tot Romanties
 • Opera en die Musiekblyspel

Prakties: Ten minste op ‘n Graad 2 vlak, instrumente van die leerder se keuse

Prakties

Eksamens by eksterne instansies (bv. UNISA, Royal Schools, Trinity) word aangemoedig maar tel glad nie vir skoolpunte nie. Alle praktiese eksamens word intern afgelê.

Vakaktiwiteite

 • Jaarlikse musiekkonsert
 • Kultuuritems tydens saalopeninge
 • Leerders kan oudisie aflê vir die jaarlikse Fiësta (die Hoof se konsert)

Algemeen

 • Leerders moet deurlopend hulle praktiese werk oefen.
 • Elke leerder móét les neem in hul gekose instrument by ‘n onderwyser van hulle keuse (ekstern).

Skryfbehoeftes

Leerders moet altyd ‘n potlood en uitveër by hulle hê.

Handboeke

 • ‘n Teorieboek word aangekoop uit die notagelde.
 • Musiekgeskiedenisnotas word aan die leerders gegee.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Aandag word gegee aan Teorie, Musiekgeskiedenis, Vormleer en die analise van musiek

Sillabusinhoud

Streng volgens die leerplan van die IEB.

Prakties

Eksamens by eksterne instansies (bv. UNISA, Royal Schools, Trinity) word aangemoedig maar tel glad nie vir skoolpunte nie. Alle praktiese eksamens word intern afgelê. Aan die einde van die jaar moet leerders ten minste op ‘n Graad 4 vlak wees (verkieslik op ‘n graad 5 vlak).

Vakaktiwiteite

 • Jaarlikse musiekkonsert
 • Kultuuritems tydens saalopeninge
 • Leerders kan oudisie aflê vir die jaarlikse Fiësta (die Hoof se konsert)

Algemeen

 • Leerders moet deurlopend hulle praktiese werk oefen.
 • Elke leerder móét les neem in hul gekose instrument by ‘n onderwyser van hulle keuse (ekstern).

Skryfbehoeftes

Leerders moet altyd ‘n potlood en uitveër by hulle hê.

Handboeke

 • ‘n Teorieboek word aangekoop uit die notagelde.
 • Musiekgeskiedenisnotas word aan die leerders gegee.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Aandag word gegee aan Teorie, Musiekgeskiedenis, Vormleer en die analise van musiek

Sillabusinhoud

Streng volgens die leerplan van die IEB.

Prakties

Eksamens by eksterne instansies (bv. UNISA, Royal Schools, Trinity) word aangemoedig maar tel glad nie vir skoolpunte nie. Alle praktiese eksamens word intern afgelê. Leerders moet die jaar eindig op ‘n Graad 5-vlak of hoër.

Vakaktiwiteite

 • Jaarlikse musiekkonsert
 • Kultuuritems tydens saalopeninge
 • Leerders kan oudisie aflê vir die jaarlikse Fiësta (die Hoof se konsert)

Algemeen

 • Leerders moet deurlopend hulle praktiese werk oefen.
 • Elke leerder móét les neem in hul gekose instrument by ‘n onderwyser van hulle keuse (ekstern).

Skryfbehoeftes

Leerders moet altyd ‘n potlood en uitveër by hulle hê.

Handboeke

 • ‘n Teorieboek word aangekoop uit die notagelde.
 • Musiekgeskiedenisnotas word aan die leerders gegee.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Aandag word gegee aan Teorie, Musiekgeskiedenis, Vormleer en die analise van musiek

Sillabusinhoud

Streng volgens die leerplan van die IEB.

Prakties

Eksamens by eksterne instansies (bv. UNISA, Royal Schools, Trinity) word aangemoedig maar tel glad nie vir skoolpunte nie. Alle praktiese eksamens word intern afgelê. Leerders moet die jaar eindig op ‘n Graad 5-vlak of hoër.

Vakaktiwiteite

 • Jaarlikse musiekkonsert
 • Kultuuritems tydens saalopeninge
 • Leerders kan oudisie aflê vir die jaarlikse Fiësta (die Hoof se konsert)

Algemeen

 • Leerders moet deurlopend hulle praktiese werk oefen.
 • Elke leerder móét les neem in hul gekose instrument by ‘n onderwyser van hulle keuse (ekstern).

Skryfbehoeftes

Leerders moet altyd ‘n potlood en uitveër by hulle hê.

Handboeke

 • ‘n Teorieboek word aangekoop uit die notagelde.
 • Musiekgeskiedenisnotas word aan die leerders gegee.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf