Lewensoriëntering

Benaderingswyse (tot onderrig)

Algemeen

Lewensoriëntering is ‘n verpligte vak vanaf graad 9 – 12. Dit is die studie van die self met betrekking tot ander en die samelewing. Dit is ‘n unieke vak deurdat dit ‘n holistiese benadering tot die persoonlike, sosiale, intellektuele, emosionele, geestelike, motoriese en liggaamlike groei en ontwikkeling van leerders aanwend. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde, selfversekerde en gesonde leerling aan wat tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal kan bydra.

Lewensoriëntering behandel vaardighede, kennis, waardes en houdings oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale omgang, ontspanning en liggaamlike aktiwiteit en loopbaankeuses.

Lewensoriëntering behels die  kernelemente van vakke wat voorheen bekend was as Voorligting, Gesinsvoorligting, Beroepsvoorligting, Bybelkunde, Gesondheidsopvoeding, Jeugweerbaarheid en Liggaamlike Opvoeding.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Evaluering geskied intern. Laasgenoemde sluit deurlopende evaluering in en bestaan uit  eksamens en/of portefeulje-opdragte. ‘n Minimum van 50% per jaar moet in Lewensoriëntering verkry word om te slaag.

Graad 9: Sosiale en persoonlike ontwikkeling; Gesonde leefwyse en liggaamlike ontwikkeling; Wêreld van werk en vakkeuses

Graad 10: Persoonlike welsyn; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Burgerskap; Loopbane en loopbaankeuses

Graad 11: Loopbane en loopbaankeuses; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike en Burgerskapsopvoeding

Graad 12: Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike welsyn; Die wêreld van werk;

Vakaktiwiteite

Verskeie universiteite besoek die leerlinge in skooltyd en waar moontlik, word daar ook spesiale geleenthede gereël vir ons leerders om besoek af te lê by tersiêre instellings.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Algemeen

Lewensoriëntering is ‘n verpligte vak vanaf graad 9 – 12. Dit is die studie van die self met betrekking tot ander en die samelewing. Dit is ‘n unieke vak deurdat dit ‘n holistiese benadering tot die persoonlike, sosiale, intellektuele, emosionele, geestelike, motoriese en liggaamlike groei en ontwikkeling van leerders aanwend. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde, selfversekerde en gesonde leerling aan wat tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal kan bydra.

Lewensoriëntering behandel vaardighede, kennis, waardes en houdings oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale omgang, ontspanning en liggaamlike aktiwiteit en loopbaankeuses.

Lewensoriëntering behels die  kernelemente van vakke wat voorheen bekend was as Voorligting, Gesinsvoorligting, Beroepsvoorligting, Bybelkunde, Gesondheidsopvoeding, Jeugweerbaarheid en Liggaamlike Opvoeding.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Evaluering geskied intern. Laasgenoemde sluit deurlopende evaluering in en bestaan uit  eksamens en/of portefeulje-opdragte. ‘n Minimum van 50% per jaar moet in Lewensoriëntering verkry word om te slaag.

Graad 9: Sosiale en persoonlike ontwikkeling; Gesonde leefwyse en liggaamlike ontwikkeling; Wêreld van werk en vakkeuses

Graad 10: Persoonlike welsyn; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Burgerskap; Loopbane en loopbaankeuses

Graad 11: Loopbane en loopbaankeuses; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike en Burgerskapsopvoeding

Graad 12: Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike welsyn; Die wêreld van werk;

Vakaktiwiteite

Verskeie universiteite besoek die leerlinge in skooltyd en waar moontlik, word daar ook spesiale geleenthede gereël vir ons leerders om besoek af te lê by tersiêre instellings.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Algemeen

Lewensoriëntering is ‘n verpligte vak vanaf graad 9 – 12. Dit is die studie van die self met betrekking tot ander en die samelewing. Dit is ‘n unieke vak deurdat dit ‘n holistiese benadering tot die persoonlike, sosiale, intellektuele, emosionele, geestelike, motoriese en liggaamlike groei en ontwikkeling van leerders aanwend. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde, selfversekerde en gesonde leerling aan wat tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal kan bydra.

Lewensoriëntering behandel vaardighede, kennis, waardes en houdings oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale omgang, ontspanning en liggaamlike aktiwiteit en loopbaankeuses.

Lewensoriëntering behels die  kernelemente van vakke wat voorheen bekend was as Voorligting, Gesinsvoorligting, Beroepsvoorligting, Bybelkunde, Gesondheidsopvoeding, Jeugweerbaarheid en Liggaamlike Opvoeding.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Evaluering geskied intern. Laasgenoemde sluit deurlopende evaluering in en bestaan uit  eksamens en/of portefeulje-opdragte. ‘n Minimum van 50% per jaar moet in Lewensoriëntering verkry word om te slaag.

Graad 9: Sosiale en persoonlike ontwikkeling; Gesonde leefwyse en liggaamlike ontwikkeling; Wêreld van werk en vakkeuses

Graad 10: Persoonlike welsyn; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Burgerskap; Loopbane en loopbaankeuses

Graad 11: Loopbane en loopbaankeuses; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike en Burgerskapsopvoeding

Graad 12: Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike welsyn; Die wêreld van werk;

Vakaktiwiteite

Verskeie universiteite besoek die leerlinge in skooltyd en waar moontlik, word daar ook spesiale geleenthede gereël vir ons leerders om besoek af te lê by tersiêre instellings.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Algemeen

Lewensoriëntering is ‘n verpligte vak vanaf graad 9 – 12. Dit is die studie van die self met betrekking tot ander en die samelewing. Dit is ‘n unieke vak deurdat dit ‘n holistiese benadering tot die persoonlike, sosiale, intellektuele, emosionele, geestelike, motoriese en liggaamlike groei en ontwikkeling van leerders aanwend. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde, selfversekerde en gesonde leerling aan wat tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal kan bydra.

Lewensoriëntering behandel vaardighede, kennis, waardes en houdings oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale omgang, ontspanning en liggaamlike aktiwiteit en loopbaankeuses.

Lewensoriëntering behels die  kernelemente van vakke wat voorheen bekend was as Voorligting, Gesinsvoorligting, Beroepsvoorligting, Bybelkunde, Gesondheidsopvoeding, Jeugweerbaarheid en Liggaamlike Opvoeding.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Evaluering geskied intern. Laasgenoemde sluit deurlopende evaluering in en bestaan uit  eksamens en/of portefeulje-opdragte. ‘n Minimum van 50% per jaar moet in Lewensoriëntering verkry word om te slaag.

Graad 9: Sosiale en persoonlike ontwikkeling; Gesonde leefwyse en liggaamlike ontwikkeling; Wêreld van werk en vakkeuses

Graad 10: Persoonlike welsyn; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Burgerskap; Loopbane en loopbaankeuses

Graad 11: Loopbane en loopbaankeuses; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike en Burgerskapsopvoeding

Graad 12: Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike welsyn; Die wêreld van werk;

Vakaktiwiteite

Verskeie universiteite besoek die leerlinge in skooltyd en waar moontlik, word daar ook spesiale geleenthede gereël vir ons leerders om besoek af te lê by tersiêre instellings.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Algemeen

Lewensoriëntering is ‘n verpligte vak vanaf graad 9 – 12. Dit is die studie van die self met betrekking tot ander en die samelewing. Dit is ‘n unieke vak deurdat dit ‘n holistiese benadering tot die persoonlike, sosiale, intellektuele, emosionele, geestelike, motoriese en liggaamlike groei en ontwikkeling van leerders aanwend. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde, selfversekerde en gesonde leerling aan wat tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal kan bydra.

Lewensoriëntering behandel vaardighede, kennis, waardes en houdings oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale omgang, ontspanning en liggaamlike aktiwiteit en loopbaankeuses.

Lewensoriëntering behels die  kernelemente van vakke wat voorheen bekend was as Voorligting, Gesinsvoorligting, Beroepsvoorligting, Bybelkunde, Gesondheidsopvoeding, Jeugweerbaarheid en Liggaamlike Opvoeding.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Evaluering geskied intern. Laasgenoemde sluit deurlopende evaluering in en bestaan uit  eksamens en/of portefeulje-opdragte. ‘n Minimum van 50% per jaar moet in Lewensoriëntering verkry word om te slaag.

Graad 9: Sosiale en persoonlike ontwikkeling; Gesonde leefwyse en liggaamlike ontwikkeling; Wêreld van werk en vakkeuses

Graad 10: Persoonlike welsyn; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Burgerskap; Loopbane en loopbaankeuses

Graad 11: Loopbane en loopbaankeuses; Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike en Burgerskapsopvoeding

Graad 12: Ontspanning en liggaamlike welsyn; Persoonlike welsyn; Die wêreld van werk;

Vakaktiwiteite

Verskeie universiteite besoek die leerlinge in skooltyd en waar moontlik, word daar ook spesiale geleenthede gereël vir ons leerders om besoek af te lê by tersiêre instellings.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf