IT- Inligtingstegnologie

Benaderingswyse (tot onderrig)

Toelatingsvereistes
 Die leerder wat hierdie vak kies moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad nege kry en 'n aanvoeling vir taal belangrik ag. Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy belangstelling val. Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel, waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat te doen het met probleemoplossing.

Benaderingswyse (tot onderrig)
Die klem is op probleemoplossings deur logiese denke, inligtingsbestuur  en kommunikasie. Dit fokus ook op die ontwikkeling van rekenaartoepassings deur gebruik te maak van bestaande programme [soos Delphi vir die skryf van programme]. Die vak ontwikkel ook ‘n bewustheid en begrip van die sosiale, ekonomiese en ander implikasies van die rekenaar op die leefwêreld van die mens.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Die vak het steeds ‘n praktiese en ‘n teoretiese komponent, wat vervat  word in die volgende uitkomste wat bereik moet word:
- Hardeware en stelselprogrammatuur - leerder verstaan en gebruik  rekenaargebaseerde tegnologie
- Elektroniese kommunikasie - leerder is in staat om verskillende  rekenaartoepassings kreatief vir elektroniese kommunikasie aan te wend

- Sosiale en etiese kwessies - leerder is in staat om die impak van  rekenaartegnologie op die sosio-ekonomiese, omgewings-, politieke en  etiese vlakke krities te analiseer.
- Programmering en sagteware-ontwikkeling - leerder is in staat om  effektiewe oplossings vir probleemstellings te ontwerp, te toets en te  lewer.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Toelatingsvereistes
 Die leerder wat hierdie vak kies moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad nege kry en 'n aanvoeling vir taal belangrik ag. Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy belangstelling val. Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel, waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat te doen het met probleemoplossing.

Benaderingswyse (tot onderrig)
Die klem is op probleemoplossings deur logiese denke, inligtingsbestuur  en kommunikasie. Dit fokus ook op die ontwikkeling van rekenaartoepassings deur gebruik te maak van bestaande programme [soos Delphi vir die skryf van programme]. Die vak ontwikkel ook ‘n bewustheid en begrip van die sosiale, ekonomiese en ander implikasies van die rekenaar op die leefwêreld van die mens.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Die vak het steeds ‘n praktiese en ‘n teoretiese komponent, wat vervat  word in die volgende uitkomste wat bereik moet word:
- Hardeware en stelselprogrammatuur - leerder verstaan en gebruik  rekenaargebaseerde tegnologie
- Elektroniese kommunikasie - leerder is in staat om verskillende  rekenaartoepassings kreatief vir elektroniese kommunikasie aan te wend

- Sosiale en etiese kwessies - leerder is in staat om die impak van  rekenaartegnologie op die sosio-ekonomiese, omgewings-, politieke en  etiese vlakke krities te analiseer.
- Programmering en sagteware-ontwikkeling - leerder is in staat om  effektiewe oplossings vir probleemstellings te ontwerp, te toets en te  lewer.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Toelatingsvereistes
 Die leerder wat hierdie vak kies moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad nege kry en 'n aanvoeling vir taal belangrik ag. Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy belangstelling val. Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel, waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat te doen het met probleemoplossing.

Benaderingswyse (tot onderrig)
Die klem is op probleemoplossings deur logiese denke, inligtingsbestuur  en kommunikasie. Dit fokus ook op die ontwikkeling van rekenaartoepassings deur gebruik te maak van bestaande programme [soos Delphi vir die skryf van programme]. Die vak ontwikkel ook ‘n bewustheid en begrip van die sosiale, ekonomiese en ander implikasies van die rekenaar op die leefwêreld van die mens.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Die vak het steeds ‘n praktiese en ‘n teoretiese komponent, wat vervat  word in die volgende uitkomste wat bereik moet word:
- Hardeware en stelselprogrammatuur - leerder verstaan en gebruik  rekenaargebaseerde tegnologie
- Elektroniese kommunikasie - leerder is in staat om verskillende  rekenaartoepassings kreatief vir elektroniese kommunikasie aan te wend

- Sosiale en etiese kwessies - leerder is in staat om die impak van  rekenaartegnologie op die sosio-ekonomiese, omgewings-, politieke en  etiese vlakke krities te analiseer.
- Programmering en sagteware-ontwikkeling - leerder is in staat om  effektiewe oplossings vir probleemstellings te ontwerp, te toets en te  lewer.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Toelatingsvereistes
 Die leerder wat hierdie vak kies moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad nege kry en 'n aanvoeling vir taal belangrik ag. Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy belangstelling val. Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel, waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat te doen het met probleemoplossing.

Benaderingswyse (tot onderrig)
Die klem is op probleemoplossings deur logiese denke, inligtingsbestuur  en kommunikasie. Dit fokus ook op die ontwikkeling van rekenaartoepassings deur gebruik te maak van bestaande programme [soos Delphi vir die skryf van programme]. Die vak ontwikkel ook ‘n bewustheid en begrip van die sosiale, ekonomiese en ander implikasies van die rekenaar op die leefwêreld van die mens.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Die vak het steeds ‘n praktiese en ‘n teoretiese komponent, wat vervat  word in die volgende uitkomste wat bereik moet word:
- Hardeware en stelselprogrammatuur - leerder verstaan en gebruik  rekenaargebaseerde tegnologie
- Elektroniese kommunikasie - leerder is in staat om verskillende  rekenaartoepassings kreatief vir elektroniese kommunikasie aan te wend

- Sosiale en etiese kwessies - leerder is in staat om die impak van  rekenaartegnologie op die sosio-ekonomiese, omgewings-, politieke en  etiese vlakke krities te analiseer.
- Programmering en sagteware-ontwikkeling - leerder is in staat om  effektiewe oplossings vir probleemstellings te ontwerp, te toets en te  lewer.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Toelatingsvereistes
 Die leerder wat hierdie vak kies moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad nege kry en 'n aanvoeling vir taal belangrik ag. Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy belangstelling val. Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel, waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat te doen het met probleemoplossing.

Benaderingswyse (tot onderrig)
Die klem is op probleemoplossings deur logiese denke, inligtingsbestuur  en kommunikasie. Dit fokus ook op die ontwikkeling van rekenaartoepassings deur gebruik te maak van bestaande programme [soos Delphi vir die skryf van programme]. Die vak ontwikkel ook ‘n bewustheid en begrip van die sosiale, ekonomiese en ander implikasies van die rekenaar op die leefwêreld van die mens.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Die vak het steeds ‘n praktiese en ‘n teoretiese komponent, wat vervat  word in die volgende uitkomste wat bereik moet word:
- Hardeware en stelselprogrammatuur - leerder verstaan en gebruik  rekenaargebaseerde tegnologie
- Elektroniese kommunikasie - leerder is in staat om verskillende  rekenaartoepassings kreatief vir elektroniese kommunikasie aan te wend

- Sosiale en etiese kwessies - leerder is in staat om die impak van  rekenaartegnologie op die sosio-ekonomiese, omgewings-, politieke en  etiese vlakke krities te analiseer.
- Programmering en sagteware-ontwikkeling - leerder is in staat om  effektiewe oplossings vir probleemstellings te ontwerp, te toets en te  lewer.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf