Ingenieursgrafika en Ontwerp

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Ingenieursgrafika en Ontwerp- student sal vaardighede en waardes aanleer wat reik buite die inhoud van die vak. Dit is nie moontlik om ‘n suksesvolle student of beroepsmens in hierdie veld te wees sonder die voldgende karaktereienskappe nie:

 • Stiptelikheid (Stiptelikheid is ‘n eienskap van ‘n toegewyde student)
 • Voorbereidheid (Hy wat slaag om te beplan, beplan om te slaag)
 • Respek (Om gerespekteer te word, toon respek)
 • Netheid (Hou dit skoon en hou dit netjies)
 • Akkuraatheid (Aanhouer wen)
 • Toewyding en Selfdissipline (Toewyding onderskei wenners van verloorders)
 • Trots (Streef na perfeksie, enigiets minder is onaanvaarbaar)

Sillabusinhoud

In Ingenieursgrafika en Ontwerp sal die student leer om kreatiewe denke en tekenvaardighede te kombineer om probleme in die meganiese, siviele en elektriese ingenieursvelde op te los en hierdie oplossings te kan voorstel as werkstekeninge.

In Ingenieursgrafika en Ontwerp gaan jy die volgende leer:

 • Basiese tekentegnieke
 • Drukskrif
 • Vryhand- tekeninge
 • Instrumenttekeninge
 • Konstruksies
 • Isometriese konstruksie
 • Ortografiese projeksie

Vakaktiwiteite

Daar word gepoog om op ‘n gereelde basis op uitstappies te gaan om die vakgebied prakties aan die leerlinge bloot te stel. Voorbeelde van uitstappies is besoeke aan: Argitek- firmas, Vervaardigingsaanlegte, Ingenieursmaatskappye ens.

Algemeen

Loopbaangeleenthede van Ingenieursgrafika en Ontwerp

Ons land benodig dringend gekwalifiseerde ambagslui in die ingenieurswese.

Met Ingeneursgrafika en Ontwerp as ‘n vak, sluit die hoofareas van werkvoorsiening die volgende in:

 • Argitektuur,
 • Elektriese-, Elektroniese-, Siviele-, Meganiese- en Rekenaar- Ingenieurswese

Skryfbehoeftes

 • Verstelbare passer met 0.5 drukpotlood hegstuk
 • 30°/60° en 45° Driehoeke
 • Skaalliniaal met skale: 1:1,1:2, 1:5, 1:10 en 2:1
 • 5mm Drukpotlood
 • Uitveer
 • Sirkelstensil
 • Uitveerplaatjie
 • Gradeboog
 • Stoflap
 • Maskeerband

Handboeke

 • Graad 8 en 9 het geen handboeke nie, maar ontvang A4 notas.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Ingenieursgrafika en Ontwerp- student sal vaardighede en waardes aanleer wat reik buite die inhoud van die vak. Dit is nie moontlik om ‘n suksesvolle student of beroepsmens in hierdie veld te wees sonder die voldgende karaktereienskappe nie:

 • Stiptelikheid (Stiptelikheid is ‘n eienskap van ‘n toegewyde student)
 • Voorbereidheid (Hy wat slaag om te beplan, beplan om te slaag)
 • Respek (Om gerespekteer te word, toon respek)
 • Netheid (Hou dit skoon en hou dit netjies)
 • Akkuraatheid (Aanhouer wen)
 • Toewyding en Selfdissipline (Toewyding onderskei wenners van verloorders)
 • Trots (Streef na perfeksie, enigiets minder is onaanvaarbaar)

Sillabusinhoud

In Ingenieursgrafika en Ontwerp sal die student leer om kreatiewe denke en tekenvaardighede te kombineer om probleme in die meganiese, siviele en elektriese ingenieursvelde op te los en hierdie oplossings te kan voorstel as werkstekeninge.

In Ingenieursgrafika en Ontwerp gaan jy die volgende leer:

 • Basiese tekentegnieke
 • Drukskrif
 • Vryhand- tekeninge
 • Instrumenttekeninge
 • Konstruksies
 • Isometriese konstruksie
 • Ortografiese projeksie

Vakaktiwiteite

Daar word gepoog om op ‘n gereelde basis op uitstappies te gaan om die vakgebied prakties aan die leerlinge bloot te stel. Voorbeelde van uitstappies is besoeke aan: Argitek- firmas, Vervaardigingsaanlegte, Ingenieursmaatskappye ens.

Algemeen

Loopbaangeleenthede van Ingenieursgrafika en Ontwerp

Ons land benodig dringend gekwalifiseerde ambagslui in die ingenieurswese.

Met Ingeneursgrafika en Ontwerp as ‘n vak, sluit die hoofareas van werkvoorsiening die volgende in:

 • Argitektuur,
 • Elektriese-, Elektroniese-, Siviele-, Meganiese- en Rekenaar- Ingenieurswese

Skryfbehoeftes

 • Verstelbare passer met 0.5 drukpotlood hegstuk
 • 30°/60° en 45° Driehoeke
 • Skaalliniaal met skale: 1:1,1:2, 1:5, 1:10 en 2:1
 • 5mm Drukpotlood
 • Uitveer
 • Sirkelstensil
 • Uitveerplaatjie
 • Gradeboog
 • Stoflap
 • Maskeerband

Handboeke

 • Graad 8 en 9 het geen handboeke nie, maar ontvang A4 notas.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Ingenieursgrafika en Ontwerp- student sal vaardighede en waardes aanleer wat reik buite die inhoud van die vak. Dit is nie moontlik om ‘n suksesvolle student of beroepsmens in hierdie veld te wees sonder die voldgende karaktereienskappe nie:

 • Stiptelikheid (Stiptelikheid is ‘n eienskap van ‘n toegewyde student)
 • Voorbereidheid (Hy wat slaag om te beplan, beplan om te slaag)
 • Respek (Om gerespekteer te word, toon respek)
 • Netheid (Hou dit skoon en hou dit netjies)
 • Akkuraatheid (Aanhouer wen)
 • Toewyding en Selfdissipline (Toewyding onderskei wenners van verloorders)
 • Trots (Streef na perfeksie, enigiets minder is onaanvaarbaar)

Sillabusinhoud

In Ingenieursgrafika en Ontwerp sal die student leer om kreatiewe denke en tekenvaardighede te kombineer om probleme in die meganiese, siviele en elektriese ingenieursvelde op te los en hierdie oplossings te kan voorstel as werkstekeninge.

In Ingenieursgrafika en Ontwerp gaan jy die volgende leer:

 • Masjientekeninge
 • Prentaansigte (Isometries, Perspektief, Skuinstekeninge)
 • Beskrywende meetkunde (Punte en Lyne in die ruimte)
 • Deurdringing en Ontvouing
 • Lokusse
 • Siviele tekeninge (Huisplanne)
 • Rekenaar Ondersteunde Tekeninge (CAD)

Vakaktiwiteite

Daar word gepoog om op ‘n gereelde basis op uitstappies te gaan om die vakgebied prakties aan die leerlinge bloot te stel. Voorbeelde van uitstappies is besoeke aan: Argitek- firmas, Vervaardigingsaanlegte, Ingenieursmaatskappye ens.

Algemeen

Loopbaangeleenthede van Ingenieursgrafika en Ontwerp

Ons land benodig dringend gekwalifiseerde ambagslui in die ingenieurswese.

Met Ingeneursgrafika en Ontwerp as ‘n vak, sluit die hoofareas van werkvoorsiening die volgende in:

 • Argitektuur,
 • Elektriese-, Elektroniese-, Siviele-, Meganiese- en Rekenaar- Ingenieurswese

Skryfbehoeftes

 • Al die bogenoemde instrumente
 • Tekenbord
 • Isometriese sirkelstensil
 • Bout en Moer stensil
 • Flexi- Kurwe

Nota: Al die bogenoemde instrumente is by die skool te koop

Handboeke

 • Graad 10, 11, 12 gebruik een Handboek nl, Ingenieursgrafika en Ontwerp vir die senior Fase (Outeur: Johan Engelbrecht) asook ‘n A3 werkboek.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Ingenieursgrafika en Ontwerp- student sal vaardighede en waardes aanleer wat reik buite die inhoud van die vak. Dit is nie moontlik om ‘n suksesvolle student of beroepsmens in hierdie veld te wees sonder die voldgende karaktereienskappe nie:

 • Stiptelikheid (Stiptelikheid is ‘n eienskap van ‘n toegewyde student)
 • Voorbereidheid (Hy wat slaag om te beplan, beplan om te slaag)
 • Respek (Om gerespekteer te word, toon respek)
 • Netheid (Hou dit skoon en hou dit netjies)
 • Akkuraatheid (Aanhouer wen)
 • Toewyding en Selfdissipline (Toewyding onderskei wenners van verloorders)
 • Trots (Streef na perfeksie, enigiets minder is onaanvaarbaar)

Sillabusinhoud

In Ingenieursgrafika en Ontwerp sal die student leer om kreatiewe denke en tekenvaardighede te kombineer om probleme in die meganiese, siviele en elektriese ingenieursvelde op te los en hierdie oplossings te kan voorstel as werkstekeninge.

In Ingenieursgrafika en Ontwerp gaan jy die volgende leer:

 • Masjientekeninge
 • Prentaansigte (Isometries, Perspektief, Skuinstekeninge)
 • Beskrywende meetkunde (Punte en Lyne in die ruimte)
 • Deurdringing en Ontvouing
 • Lokusse
 • Siviele tekeninge (Huisplanne)
 • Rekenaar Ondersteunde Tekeninge (CAD)

Vakaktiwiteite

Daar word gepoog om op ‘n gereelde basis op uitstappies te gaan om die vakgebied prakties aan die leerlinge bloot te stel. Voorbeelde van uitstappies is besoeke aan: Argitek- firmas, Vervaardigingsaanlegte, Ingenieursmaatskappye ens.

Algemeen

Loopbaangeleenthede van Ingenieursgrafika en Ontwerp

Ons land benodig dringend gekwalifiseerde ambagslui in die ingenieurswese.

Met Ingeneursgrafika en Ontwerp as ‘n vak, sluit die hoofareas van werkvoorsiening die volgende in:

 • Argitektuur,
 • Elektriese-, Elektroniese-, Siviele-, Meganiese- en Rekenaar- Ingenieurswese

Skryfbehoeftes

 • Al die bogenoemde instrumente
 • Tekenbord
 • Isometriese sirkelstensil
 • Bout en Moer stensil
 • Flexi- Kurwe

Nota: Al die bogenoemde instrumente is by die skool te koop

Handboeke

 • Graad 10, 11, 12 gebruik een Handboek nl, Ingenieursgrafika en Ontwerp vir die senior Fase (Outeur: Johan Engelbrecht) asook ‘n A3 werkboek.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Ingenieursgrafika en Ontwerp- student sal vaardighede en waardes aanleer wat reik buite die inhoud van die vak. Dit is nie moontlik om ‘n suksesvolle student of beroepsmens in hierdie veld te wees sonder die voldgende karaktereienskappe nie:

 • Stiptelikheid (Stiptelikheid is ‘n eienskap van ‘n toegewyde student)
 • Voorbereidheid (Hy wat slaag om te beplan, beplan om te slaag)
 • Respek (Om gerespekteer te word, toon respek)
 • Netheid (Hou dit skoon en hou dit netjies)
 • Akkuraatheid (Aanhouer wen)
 • Toewyding en Selfdissipline (Toewyding onderskei wenners van verloorders)
 • Trots (Streef na perfeksie, enigiets minder is onaanvaarbaar)

Sillabusinhoud

In Ingenieursgrafika en Ontwerp sal die student leer om kreatiewe denke en tekenvaardighede te kombineer om probleme in die meganiese, siviele en elektriese ingenieursvelde op te los en hierdie oplossings te kan voorstel as werkstekeninge.

In Ingenieursgrafika en Ontwerp gaan jy die volgende leer:

 • Masjientekeninge
 • Prentaansigte (Isometries, Perspektief, Skuinstekeninge)
 • Beskrywende meetkunde (Punte en Lyne in die ruimte)
 • Deurdringing en Ontvouing
 • Lokusse
 • Siviele tekeninge (Huisplanne)
 • Rekenaar Ondersteunde Tekeninge (CAD)

Vakaktiwiteite

Daar word gepoog om op ‘n gereelde basis op uitstappies te gaan om die vakgebied prakties aan die leerlinge bloot te stel. Voorbeelde van uitstappies is besoeke aan: Argitek- firmas, Vervaardigingsaanlegte, Ingenieursmaatskappye ens.

Algemeen

Loopbaangeleenthede van Ingenieursgrafika en Ontwerp

Ons land benodig dringend gekwalifiseerde ambagslui in die ingenieurswese.

Met Ingeneursgrafika en Ontwerp as ‘n vak, sluit die hoofareas van werkvoorsiening die volgende in:

 • Argitektuur,
 • Elektriese-, Elektroniese-, Siviele-, Meganiese- en Rekenaar- Ingenieurswese

Skryfbehoeftes

 • Al die bogenoemde instrumente
 • Tekenbord
 • Isometriese sirkelstensil
 • Bout en Moer stensil
 • Flexi- Kurwe

Nota: Al die bogenoemde instrumente is by die skool te koop

Handboeke

 • Graad 10, 11, 12 gebruik een Handboek nl, Ingenieursgrafika en Ontwerp vir die senior Fase (Outeur: Johan Engelbrecht) asook ‘n A3 werkboek.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf