Fisieke opvoeding

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die wêreld waarin ons leef verander byna daagliks en dit bring opwindende geleenthede, maar ook nuwe uitdagings. Die vinnige tempo waarteen ons leef, is die gevolg van tegnologie wat meer en meer deel word van ons lewens. Ongelukkig is een van die negatiewe gevolge hiervan dat jongmense se leefwyse soms nie meer so gesond is soos toe ons geslag hierdie ouderdom was nie.

 

In hierdie tydgleuf op u kind se rooster wil ons graag kyk na algemene beginsels van gesondheid, sodat ons kinders vroeg reeds bewus kan maak van die belangrikheid van ‘n gesonde leefwyse. Soos die bekende spreekwoord sê: “ ‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees”.

Sillabusinhoud

Ons kyk na aspekte soos:

  • Wat is fiksheid en hoe dra dit by tot my gesondheid.
  • Hoekom is dit belangrik vir ‘n mens om fisiese aktiwiteite te doen?
  • Wat is ‘n goeie dieet, m.a.w. wat, hoeveel en wanneer moet ek eet om die regte energie op die regte tyd beskikbaar te hê.
  • Basiese beginsels van oefening en kondisionering
  • Elementêre oefenprogramme
  • Fisiese oefeninge in praktiese lesse om lewensvaardighede vas te lê.

Vakaktiwiteite

‘n Teoretiese en praktiese inslag word gekombineer.

Algemeen

Fisieke opvoeding is ‘n nie-eksamenvak wat u kind een maal per week sal hê.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf