Geografie

Benaderingswyse (tot onderrig)

Geografie is ‘n baie aktuele wetenskap, wat die aarde as tuiste van die mens bestudeer.  Daar word gekyk na die mens-aarde-verhouding; die aarde self en die ruimte daaromheen as wetenskaplike komponente.  ‘n Studie van Geografie stel ons in staat om die praktiese oorsake en die verskil in die ekonomiese belange en standpunte wat vandag in die wêreld bestaan, beter te begryp en te waardeer.  Kennis hiervan bring mee dat vooroordele verwyder word en lei tot die begrip van probleme en kulture van die wat van ons verskil.

As deel van Sosiale Wetenskappe word Geografie twee maal per week in graad 8 en 9 aangebied.  Geografie bestaan uit 'n praktiese en teoretiese komponent.  Die praktiese komponent, kaartwerk word baie basies in graad 8 en 9 behandel.  Dit behels basiese kaartwerkvaardighede en tegnieke.  Die teoretiese komponent bestaan uit 'n aantal hoofstukke.

Sillabusinhoud

 • Basiese kaartwerkvaardighede en -interpretasie
 • Nedersettings
 • Klimaat en Weer

Algemeen

‘n Goeie kennis van Geografie stel die mens in staat om in die beroepswêreld effektiewe bedrywe soos landbou, mynbou, vissery ens. te beoefen, asook om grondgebruik, vervoerstelsels, nywerhede, ens. so te beplan dat dit tot voordeel van die mens is, maar ook ‘n minimum negatiewe impak op die omgewing sal uitoefen.  Behalwe die formele onderrigperiodes word daar ook uitstappies onderneem om die teoretiese werk te verryk. ‘n Uitstappie word ook beplan vir ‘n naweek waar ons op ‘n meer praktiese wyse na geologiese verskynsels sal kyk.  Laastens word daar ‘n liefde vir die natuurlike omgewing by leerders gekweek.  Hulle word aangemoedig om ‘n waardevolle bydrae tot die bewaring van natuurlike hulpbronne te lewer en om hul koolstofvoetspoor te verminder. 

Nie net groei leerders se vakkennis nie, maar word hierdie kennis deel van hul leefwêreld en-wyse.

Skryfbehoeftes

 1. 1 x 100 bladsy flipfile
 2. 1 x 72 bladsy skryfboek
 3. 1 x plastiek portefeuljelêer
 4. 1 x passerstel
 5. 1 x sakrekenaar

Handboeke

 • Nota’s 
 • Vir Kaartwerk; 1:50 000 Topografiese kaarte

Benaderingswyse (tot onderrig)

Geografie is ‘n baie aktuele wetenskap, wat die aarde as tuiste van die mens bestudeer.  Daar word gekyk na die mens-aarde-verhouding; die aarde self en die ruimte daaromheen as wetenskaplike komponente.  ‘n Studie van Geografie stel ons in staat om die praktiese oorsake en die verskil in die ekonomiese belange en standpunte wat vandag in die wêreld bestaan, beter te begryp en te waardeer.  Kennis hiervan bring mee dat vooroordele verwyder word en lei tot die begrip van probleme en kulture van die wat van ons verskil.

As deel van Sosiale Wetenskappe word Geografie twee maal per week in graad 8 en 9 aangebied.  Geografie bestaan uit 'n praktiese en teoretiese komponent.  Die praktiese komponent, kaartwerk word baie basies in graad 8 en 9 behandel.  Dit behels basiese kaartwerkvaardighede en tegnieke.  Die teoretiese komponent bestaan uit 'n aantal hoofstukke.

Sillabusinhoud

• Basiese kaartwerkvaardighede en - interpretasie
• Waterhulpbronne van Suid-Afrika
• Natuurrampe

Algemeen

‘n Goeie kennis van Geografie stel die mens in staat om in die beroepswêreld effektiewe bedrywe soos landbou, mynbou, vissery ens. te beoefen, asook om grondgebruik, vervoerstelsels, nywerhede, ens. so te beplan dat dit tot voordeel van die mens is, maar ook ‘n minimum negatiewe impak op die omgewing sal uitoefen.  Behalwe die formele onderrigperiodes word daar ook uitstappies onderneem om die teoretiese werk te verryk. ‘n Uitstappie word ook beplan vir ‘n naweek waar ons op ‘n meer praktiese wyse na geologiese verskynsels sal kyk.  Laastens word daar ‘n liefde vir die natuurlike omgewing by leerders gekweek.  Hulle word aangemoedig om ‘n waardevolle bydrae tot die bewaring van natuurlike hulpbronne te lewer en om hul koolstofvoetspoor te verminder. 

Nie net groei leerders se vakkennis nie, maar word hierdie kennis deel van hul leefwêreld en-wyse.

Skryfbehoeftes

 1. 1 x 100 bladsy flipfile
 2. 1 x 72 bladsy skryfboek
 3. 1 x plastiek portefeuljelêer
 4. 1 x passerstel
 5. 1 x sakrekenaar

Handboeke

 • Nota’s 
 • Vir Kaartwerk; 1:50 000 Topografiese kaarte

Benaderingswyse (tot onderrig)

Geografie is ‘n baie aktuele wetenskap, wat die aarde as tuiste van die mens bestudeer.  Daar word gekyk na die mens-aarde-verhouding; die aarde self en die ruimte daaromheen as wetenskaplike komponente.  ‘n Studie van Geografie stel ons in staat om die praktiese oorsake en die verskil in die ekonomiese belange en standpunte wat vandag in die wêreld bestaan, beter te begryp en te waardeer.  Kennis hiervan bring mee dat vooroordele verwyder word en lei tot die begrip van probleme en kulture van die wat van ons verskil.

Geografie bestaan uit 'n praktiese en teoretiese komponent.  Die praktiese komponent, kaartwerk word in graad 10, 11 en 12 veel dieper bestudeer.  Kaartwerkvaardighede en - tegnieke vorm steeds die basis, maar kritiese denke en interpretasievermoëns word meer getoets.  Die teoretiese komponent bestaan uit 'n aantal hoofstukke.  

Behalwe die formele onderrigperiodes word daar ook uitstappies onderneem om die teoretiese werk te verryk.  ‘n Uitstappie word ook beplan vir ‘n naweek waar ons op ‘n meer praktiese wyse na geologiese verskynsels sal kyk. 

Sillabusinhoud

 • Basiese Kaartwerkvaardighede en – interpretasie
 • GIS
 • Die Atmosfeer:  weer en klimaat
 • Geomorfologie:  gesteentes, die werking van tektoniese kragte, verwering en erosie.
 • Bevolking

Algemeen

‘n Goeie kennis van Geografie stel die mens in staat om in die beroepswêreld effektiewe bedrywe soos landbou, mynbou, vissery ens. te beoefen, asook om grondgebruik, vervoerstelsels, nywerhede, ens. so te beplan dat dit tot voordeel van die mens is, maar ook ‘n minimum negatiewe impak op die omgewing sal uitoefen.  Behalwe die formele onderrigperiodes word daar ook uitstappies onderneem om die teoretiese werk te verryk. ‘n Uitstappie word ook beplan vir ‘n naweek waar ons op ‘n meer praktiese wyse na geologiese verskynsels sal kyk.  Laastens word daar ‘n liefde vir die natuurlike omgewing by leerders gekweek.  Hulle word aangemoedig om ‘n waardevolle bydrae tot die bewaring van natuurlike hulpbronne te lewer en om hul koolstofvoetspoor te verminder. 

Nie net groei leerders se vakkennis nie, maar word hierdie kennis deel van hul leefwêreld en-wyse.

Skryfbehoeftes

 1. 1 x groot ringleêr
 2. 1 x 72 bladsy hardeband skrif
 3. 1 x plastiek portefeuljelêer
 4. 1 x passerstel
 5. 1 x sakrekenaar

Handboeke

 • Via Afrika Geografie
 • Nota’s

Benaderingswyse (tot onderrig)

Geografie is ‘n baie aktuele wetenskap, wat die aarde as tuiste van die mens bestudeer.  Daar word gekyk na die mens-aarde-verhouding; die aarde self en die ruimte daaromheen as wetenskaplike komponente.  ‘n Studie van Geografie stel ons in staat om die praktiese oorsake en die verskil in die ekonomiese belange en standpunte wat vandag in die wêreld bestaan, beter te begryp en te waardeer.  Kennis hiervan bring mee dat vooroordele verwyder word en lei tot die begrip van probleme en kulture van die wat van ons verskil.

Geografie bestaan uit 'n praktiese en teoretiese komponent.  Die praktiese komponent, kaartwerk word in graad 10, 11 en 12 veel dieper bestudeer.  Kaartwerkvaardighede en - tegnieke vorm steeds die basis, maar kritiese denke en interpretasievermoëns word meer getoets.  Die teoretiese komponent bestaan uit 'n aantal hoofstukke.  

Behalwe die formele onderrigperiodes word daar ook uitstappies onderneem om die teoretiese werk te verryk.  ‘n Uitstappie word ook beplan vir ‘n naweek waar ons op ‘n meer praktiese wyse na geologiese verskynsels sal kyk. 

Sillabusinhoud

 • Basiese Kaartwerkvaardighede en – interpretasie
 • GIS
 • Die Atmosfeer:  weer en klimaat
 • Geomorfologie:  landvorme geassosieer met horisontale, hellende lae, massiewe stollingsgesteentes, massabewegings.
 • Ontwikkeling
 • Hulpbronne en volhoubaarheid

Algemeen

‘n Goeie kennis van Geografie stel die mens in staat om in die beroepswêreld effektiewe bedrywe soos landbou, mynbou, vissery ens. te beoefen, asook om grondgebruik, vervoerstelsels, nywerhede, ens. so te beplan dat dit tot voordeel van die mens is, maar ook ‘n minimum negatiewe impak op die omgewing sal uitoefen.  Behalwe die formele onderrigperiodes word daar ook uitstappies onderneem om die teoretiese werk te verryk. ‘n Uitstappie word ook beplan vir ‘n naweek waar ons op ‘n meer praktiese wyse na geologiese verskynsels sal kyk.  Laastens word daar ‘n liefde vir die natuurlike omgewing by leerders gekweek.  Hulle word aangemoedig om ‘n waardevolle bydrae tot die bewaring van natuurlike hulpbronne te lewer en om hul koolstofvoetspoor te verminder. 

Nie net groei leerders se vakkennis nie, maar word hierdie kennis deel van hul leefwêreld en-wyse.

Skryfbehoeftes

 1. 1 x groot ringleêr
 2. 1 x 72 bladsy hardeband skrif
 3. 1 x plastiek portefeuljelêer
 4. 1 x passerstel
 5. 1 x sakrekenaar

Handboeke

 • Via Afrika Geografie
 • Nota’s

Benaderingswyse (tot onderrig)

Geografie is ‘n baie aktuele wetenskap, wat die aarde as tuiste van die mens bestudeer.  Daar word gekyk na die mens-aarde-verhouding; die aarde self en die ruimte daaromheen as wetenskaplike komponente.  ‘n Studie van Geografie stel ons in staat om die praktiese oorsake en die verskil in die ekonomiese belange en standpunte wat vandag in die wêreld bestaan, beter te begryp en te waardeer.  Kennis hiervan bring mee dat vooroordele verwyder word en lei tot die begrip van probleme en kulture van die wat van ons verskil.

Geografie bestaan uit 'n praktiese en teoretiese komponent.  Die praktiese komponent, kaartwerk word in graad 10, 11 en 12 veel dieper bestudeer.  Kaartwerkvaardighede en - tegnieke vorm steeds die basis, maar kritiese denke en interpretasievermoëns word meer getoets.  Die teoretiese komponent bestaan uit 'n aantal hoofstukke.  

Behalwe die formele onderrigperiodes word daar ook uitstappies onderneem om die teoretiese werk te verryk.  ‘n Uitstappie word ook beplan vir ‘n naweek waar ons op ‘n meer praktiese wyse na geologiese verskynsels sal kyk. 

Sillabusinhoud

 • Basiese Kaartwerkvaardighede en – interpretasie
 • GIS
 • Die Atmosfeer:  weer en klimaat
 • Fluviale prosesse en landvorme
 • Nedersettings
 • Ekonomiese Geografie

Algemeen

‘n Goeie kennis van Geografie stel die mens in staat om in die beroepswêreld effektiewe bedrywe soos landbou, mynbou, vissery ens. te beoefen, asook om grondgebruik, vervoerstelsels, nywerhede, ens. so te beplan dat dit tot voordeel van die mens is, maar ook ‘n minimum negatiewe impak op die omgewing sal uitoefen.  Behalwe die formele onderrigperiodes word daar ook uitstappies onderneem om die teoretiese werk te verryk. ‘n Uitstappie word ook beplan vir ‘n naweek waar ons op ‘n meer praktiese wyse na geologiese verskynsels sal kyk.  Laastens word daar ‘n liefde vir die natuurlike omgewing by leerders gekweek.  Hulle word aangemoedig om ‘n waardevolle bydrae tot die bewaring van natuurlike hulpbronne te lewer en om hul koolstofvoetspoor te verminder. 

Nie net groei leerders se vakkennis nie, maar word hierdie kennis deel van hul leefwêreld en-wyse.

Skryfbehoeftes

 1. 1 x groot ringleêr
 2. 1 x 72 bladsy hardeband skrif
 3. 1 x plastiek portefeuljelêer
 4. 1 x passerstel
 5. 1 x sakrekenaar

Handboeke

 • Via Afrika Geografie
 • Nota’s

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf