Frans

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar Kollege volg ons ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Frans as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Om hierdie doel te kan bereik, moet hulle oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Metodiek

 1. Ons dril dialoë in of kyk video’s vir blootstelling aan die Franse uitspraak.
 2. Ons gebruik waar moontlik ‘n teks as wegspringpunt of as konsolidasie.
 3. Vaslegging vind plaas d.m.v. indriloefeninge.

Woordeskat

 1. Groetvorme en bekendstellingsdialoë
 2. Agtergrond oor die taal en kultuur
 3. Alfabet met die klem op klankleer
 4. Getalle 1-40
 5. Skoolbenodigdhede
 6. Kleure
 7. Familie
 8. Nasionaliteite
 9. Gesig & Liggaam
 10. Dae van die week
 11. Maande van die jaar
 12. Seisoene
 13. Diere
 14. (Kersfees)
 15. * Doen 6-8 leestekste deur die jaar, insluitend dialoë, ter vaslegging van bg.

Grammatika

 1. Persoonlike voornaamwoorde
 2. Werkwoorde – om te wees & om te hê, aller, faire, lire, dire, boire...
 3. Naamwoorde (manlik, vroulik en meervoud)
 4. Bepaalde lidwoorde
 5. Onbepaalde lidwoorde
 6. Vraagwoorde
 7. Basiese vrae en antwoorde
 8. Werkwoordgroeperings, bv. –er
 9. Besitlike voornaamwoorde
 10. Byvoeglike naamwoorde: Kleur, nasionaliteit en fisiese beskrywing
 1. Voorsetsels
 2. Voegwoorde
 3. (Ontkenning)

Vakaktiwiteite

Frans “bouge”… Dit LEEF! Van ons leerlinge het die afgelope 10 jaar met leerlinge in Frankryk uitgeruil. Huidiglik besoek ons in April elke jaar 'n Taalskool in Frankryk. Die afgelope 5 jaar was dit Accent Français in Montpellier, in 2018 gaan ons Annecy toe, ‘n pictoresque dorp in die Franse Alpe. Hier maak hulle  eerstehands met die Franse taal  kennis, as hulle by 'n gasfamilie tuisgaan. Dis jaarliks ‘n onvergeetlike en verrykende ervaring. Die kinders leer ‘n “alien!!!” kultuur ken en hulle leer om verdraagsaam te wees teenoor 'n vreemde kultuur, ras, geloof... en selfs net vreemde tieners.

Dan skryf ons Senior-leerlinge jaarliks ‘n Internasionale Eksamen, genoem die DELF-eksamen. Dit lê hulle af vanaf graad 10 tot 12. Ons fokus hier veral op die gesproke taal-komponent. Hierdie dien as uitstekende blootstelling aan eksterne eksaminering.

Ons hou elke jaar of twee 'n Franse Soirée, waartydens leerlinge hulle talente met ons deel met die opvoer van 'n toneeltjie en verskeie sang-en instrumentele, sowel as voordragitems. Die juniors vergas ons met Telrympies en « Folklorique », die seniors met toneelstukkies en musiekitems. Soms het ons gaskunstenaars. Hierdie aand is suiwer prêt en ‘n hoogtepunt op die Franse kalender.

Ons begin ook vanjaar met ‘n Soirée Ciné (fliekaand) in die Aula.

Algemeen

Frans is ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want…

 • ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer.
 • Dit leer ons kinders om met verdraagsaamheid op te tree teenoor ‘n ander kultuur en soms ook ras en geloof…waartoe die besoek aan ‘n Franse Taalskool en die tuisgaan by ‘n Franse gasfamilie bydra.
 • Dit verbreed ons kinders se algemene kennis. Hulle sien, hoor en voel selfs die Franse “Joie de Vivre”! Daar gaan letterlik vir hulle ‘n nuwe wêreld oop.
 • Hulle leer dat toewyding en vasbyt op die ou end is waaroor dit in hierdie lewe gaan. Frans vereis kontinue harde werk.
 • Hulle selfvertroue baat by die feit dat hulle ‘n addisionele taal bemeester. Tydens die Franse Soirée kry hulle boonop geleentheid om in Frans voor 'n gehoor op te tree.
 • Die Internasionale DELF-eksamen wat hulle jaarliks aflê, lê hulle taalbevoegdheid vas en berei hulle voor op die matriekeindeksamen.

Skryfbehoeftes

 • ‘n Leerlinglêer wat in die klas bly
 • ‘n Hardebandboek 96 bladsye
 • ‘n flipfile

Handboeke

 • Notagelde R80
 • Ons maak nie van ‘n handboek gebruik nie. Wel van Helmekaar-notas, gebaseer op ‘n verskeidenheid bronne, o.a. die internet.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar Kollege volg ons 'n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Frans as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Om hierdie doel te bereik, moet hulle oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Metodiek

 1. Grammatika word sover moontlik deduktief aangebied, d.w.s. ons gaan vanaf die konteks uit na die reël toe.
 2. Grammatikareëls word met oefeninge vasgelê.
 3. Dril sinskonstruksie in en begin paragrawe formuleer.

Woordeskat     

 1. Hersiening van graad 8-woordeskat.
 2. Klere
 3. Stokperdjies
 4. Huis
 5. Uitbreiding van getalle (-100)
 6. Vervoer
 7. Oriëntering t.o.v. plek en rigting
 8. Geld en winkels
 9. Kos en restaurante
 10. (Daaglikse roetine)

Grammatika

 1. Hersiening van graad 8-werk
 2. Naamwoorde met lidwoorde (manlik, vroulik en meervoud)
 3. Vraende adjektiewe
 4. Aanwysende adjektiewe
 5. Uitbreiding van Vraagwoorde
 6. Werkwoorde: hoofindeling en uitsonderings
 7. Inleiding tot Verlede tyd
 8. Inleiding tot Ontkenning
 9. Besitlike voornaamwoorde: meervoud
 10. Uitbreiding van Voorsetsels
 11. Uitbreiding van Voegwoorde
 12. Basiese sinskonstruksie
 13. Refleksiewe werkwoorde (inleiding)

Lees

Leerlinge kan nou begin biblioteekboekies uitneem.

Ons lees soveel moontlik tydskrifuittreksels.

Vakaktiwiteite

Frans “bouge”… Dit LEEF! Van ons leerlinge het die afgelope 10 jaar met leerlinge in Frankryk uitgeruil. Huidiglik besoek ons in April elke jaar 'n Taalskool in Frankryk. Die afgelope 5 jaar was dit Accent Français in Montpellier, in 2018 gaan ons Annecy toe, ‘n pictoresque dorp in die Franse Alpe. Hier maak hulle  eerstehands met die Franse taal  kennis, as hulle by 'n gasfamilie tuisgaan. Dis jaarliks ‘n onvergeetlike en verrykende ervaring. Die kinders leer ‘n “alien!!!” kultuur ken en hulle leer om verdraagsaam te wees teenoor 'n vreemde kultuur, ras, geloof... en selfs net vreemde tieners.

Dan skryf ons Senior-leerlinge jaarliks ‘n Internasionale Eksamen, genoem die DELF-eksamen. Dit lê hulle gewoonlik af vanaf graad 10 tot 12, maar ons graad 9-leerders het ook geleentheid om te versnel, deur die A1 reeds in Oktober af te lê. Ons fokus hier veral op die gesproke taal-komponent. Hierdie dien as uitstekende blootstelling aan eksterne eksaminering.

Ons hou elke jaar of twee 'n Franse Soirée, waartydens leerlinge hulle talente met ons deel met die opvoer van 'n toneeltjie en verskeie sang-en instrumentele, sowel as voordragitems. Die juniors vergas ons met Telrympies en « Folklorique » ; die seniors met toneelstukkies en musiekitems. Soms het ons gaskunstenaars. Hierdie aand is suiwer prêt en ‘n hoogtepunt op die Franse kalender.

Ons begin ook vanjaar met ‘n Soirée Ciné (fliekaand) in die Aula.

Algemeen

Frans is 'n vak wat jou vlerke gee: Franse leerlinge is besonder kreatief en is beslis nie kinders wat in 'n vormpie gegiet kan word nie – al dra die goeie dissipline in die klas by tot ‘n positiewe klasatmosfeer. Hulle kry geleentheid om hulle individualiteit te ontdek, binne die raamwerk van 'n ontmoeting met 'n vreemde taal en kultuur!

Frans is 'n vak wat besondere eise op die gebied van selfwerksaamheid en toewyding stel. Dus leer die kind selfstandig werk en ontwikkel hy by uitstek 'n sin vir verantwoordelikheid. Die aanleer van 'n addisionele taal verg analitiese denke en dit ontwikkel dus die kind se vermoë om te analiseer en te sintetiseer, soos wat dit met Wiskunde ook die geval is. In die heel eerste plek is dit egter suiwer oplet in die klas en gaan indril by die huis!

Indien 'n leerling Medies wil gaan studeer, is Frans ‘n super keuse, aangesien 'n Derde Taal 'n besondere pluspunt vir hierdie gesogte keuring is. Op die gebied van die Regte is dit ook 'n besondere aanwins, terwyl die moontlikhede om as Franse onderwyser die wêreld te deurreis, ad infinitum is. Dan maak dit baie deure oop wat betref ingenieurswese en besigheidsrigtings.

Die wêreld het klein geword – The world is our oyster! Langenhoven het gesê: "Hoe meer tale jy kan, hoe meer male jy man!" Hy was 'n wyse man!

Skryfbehoeftes

 • ‘n Leerlinglêer wat in die klas bly
 • ‘n Hardebandboek 96 bladsye
 • ‘n flipfile

Handboeke

 • Notagelde R80
 • Ons maak nie van ‘n handboek gebruik nie. Wel van Helmekaar-notas, gebaseer op ‘n verskeidenheid bronne, o.a. die internet.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar Kollege volg ons ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Frans as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Om hierdie doel te kan bereik, moet hulle oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Metodiek

 1. Grammatika word sover moontlik deduktief aangebied, d.w.s. ons gaan vanaf die konteks uit na die reël toe.
 2. Grammatikareëls word met oefeninge vasgelê.
 3. Dril sinskonstruksie in en begin meer uitgebreid skryf.

Woordeskat

 1. Skoolvakke
 2. Uitbreiding van Getalle tot by 1000
 3. Sport en stokperdjies
 4. Daaglikse roetine en tyd
 5. Die stad en rigting
 6. Vervoermiddels
 7. Gesondheid – Doktersbesoek ens.
 8. Sinonieme en Antonieme

Grammatika

 1. Hersiening van graad 9-werk
 2. Selfstandige Naamwoorde
 3. Vraagformulering en –beantwoording.
 4. Bevelsvorming
 5. Refleksiewe werkwoorde en voornaamwoorde
 6. Adjektiewe: Sinonieme en Antonieme
 7. Trappe van vergelyking
 8. Werkwoordtye: Verlede en Toekomende tye
 9. Uitbreiding van Ontkenning
 10. Voornaamwoorde: Inleiding tot Direkte en Indirekte vnwe
 11. Uitbreiding van Voorsetsels
 12. Uitbreiding van Voegwoorde
 13. Basiese sinskonstruksie

Letterkunde: Begin Kortverhale lees. Lees, lees en lees!!!!!

Dis op hierdie stadium wat die leerlinge ernstig begin biblioteekboekies uitneem.

Skryfstukke

 1. Dialoë
 2. Uitnodigings
 3. Eposse
 4. Briewe

Vakaktiwiteite

Frans “bouge”… Dit LEEF! Van ons leerlinge het die afgelope 10 jaar met leerlinge in Frankryk uitgeruil. Huidiglik besoek ons in April elke jaar 'n Taalskool in Frankryk. Die afgelope 5 jaar was dit Accent Français in Montpellier, in 2018 gaan ons Annecy toe, ‘n pictoresque dorp in die Franse Alpe. Hier maak hulle  eerstehands met die Franse taal  kennis, as hulle by 'n gasfamilie tuisgaan. Dis jaarliks ‘n onvergeetlike en verrykende ervaring. Die kinders leer ‘n “alien!!!” kultuur ken en hulle leer om verdraagsaam te wees teenoor 'n vreemde kultuur, ras, geloof... en selfs net vreemde tieners.

Dan skryf ons Senior-leerlinge jaarliks ‘n Internasionale Eksamen, genoem die DELF-eksamen. Dit lê hulle af vanaf graad 10 tot 12. Ons fokus hier veral op die gesproke taal-komponent. Hierdie dien as uitstekende blootstelling aan eksterne eksaminering.

Ons hou elke jaar of twee 'n Franse Soirée, waartydens leerlinge hulle talente met ons deel met die opvoer van 'n toneeltjie en verskeie sang-en instrumentele, sowel as voordragitems. Die juniors vergas ons met Telrympies en « Folklorique », die seniors met toneelstukkies en musiekitems. Soms het ons gaskunstenaars. Hierdie aand is suiwer prêt en ‘n hoogtepunt op die Franse kalender. Ons begin ook vanjaar met ‘n Soirée Ciné (fliekaand) in die Aula.

Algemeen

Frans is 'n vak wat jou vlerke gee: Franse leerlinge is besonder kreatief en is beslis nie kinders wat in 'n vormpie gegiet kan word nie – al dra goeie dissipline te alle tye by tot ‘n positiewe atmosfeer in die klas! Leerders kry geleentheid om hulle individualiteit te ontdek, binne die raamwerk van 'n ontmoeting met 'n vreemde kultuur.
Frans is 'n vak wat besondere eise op die gebied van selfwerksaamheid en toewyding stel. Dus leer die kind selfstandig werk en ontwikkel hy by uitstek 'n sin vir verantwoordelikheid. Die aanleer van 'n addisionele taal verg analitiese denke en dit ontwikkel dus die kind se vermoë om te analiseer en te sintetiseer, soos wat dit met Wiskunde ook die geval is. In die heel eerste plek is dit egter suiwer oplet in die klas en gaan indril by die huis!
Die wêreld het klein geword – The world is our oyster! Langenhoven het gesê: "Hoe meer tale jy kan, hoe meer male jy man!" Hy was 'n wyse man!

Skryfbehoeftes

 • ‘n Leerlinglêer wat in die klas bly
 • ‘n Hardebandboek 96 bladsye
 • ‘n flipfile

Handboeke

 • Notagelde R120
 • Ons maak nie van ‘n handboek gebruik nie. Wel van Helmekaar-notas, gebaseer op ‘n verskeidenheid bronne, o.a. die internet.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar Kollege volg ons ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Frans as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Om hierdie doel te bereik, moet hulle oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Metodiek

 1. Graad 11 is die jaar wanneer Grammatika finaal vasgelê word.
 2. Leerlinge moet soveel moontlik artikels oor aktuele onderwerpe lees.
 3. Hulle behoort nou reeds relatief vlot ‘n gesprek te kan voer in die teikentaal.

Woordeskat is vakgerig, bv.

 1. Telefoongesprek
 2. Klere, die mode en winkelinkope
 3. Reis en Toerisme
 4. Die skool en studies/beroepe
 5. Insidente en die ongelukstoneel
 6. Verwysingsraamwerk
 7. Stokperdjies en sport
 8. Die daaglikse bestaan
 9. Tegnologie
 10. Die omgewing

Grammatika

Hersiening en vaslegging van graad 8-10 se werk.

Uitbreiding van:

 1. Selfstandige Naamwoorde
 2. Adjektiewe: Sinonieme, antonieme, trappe van vergelyking.
 3. Werkwoorde en werkwoordtye
 4. Bywoorde
 5. Vraagstelling
 6. Voornaamwoorde: Vraend, besitlik en aanwysend.

    Frans: COD en COI

 1. Ontkenning
 2. Voorsetsels
 3. Voegwoorde
 4. Uitgebreide sinskonstruksie

Skryfstukke

 1. Uitnodigings
 2. Eposse
 3. Briewe
 4. Dagboekinskrywings
 5. Dialoë (diskursief)
 6. Opstelle: Verhalend en Diskursief

Letterkunde

Ons lees ‘n novelle, Mange le dessert d’abord deur Gilles Legardinier en ons begin gedigte lees.

Graad 11 is die jaar wanneer ons hulle gereed maak vir die “grande finale”! Ons primêre fokus hierdie jaar is TAAL. Sodra dié stewig genoeg vasgelê is, begin ons ernstig LEES en SKRYF. Die LUISTER en PRAAT-vaardighede geniet tydens die voorbereiding vir die DELF-eksamen intensiewe aandag. Hierdie eksamen dien as uitstekende blootstelling aan eksterne eksaminering.

Vakaktiwiteite

Frans “bouge”… Dit LEEF!

Van ons leerlinge het die afgelope 10 jaar met leerlinge in Frankryk uitgeruil. Huidiglik besoek ons in April elke jaar 'n Taalskool in Frankryk. Die afgelope 5 jaar was dit Accent Français in Montpellier, in 2018 gaan ons Annecy toe, ‘n pictoresque dorp in die Franse Alpe. Hier maak hulle  eerstehands met die Franse taal  kennis, as hulle by 'n gasfamilie tuisgaan. Dis jaarliks ‘n onvergeetlike en verrykende ervaring. Die kinders leer ‘n “alien!!!” kultuur ken en hulle leer om verdraagsaam te wees teenoor 'n vreemde kultuur, ras, geloof... en selfs net vreemde tieners.

Dan skryf ons Senior-leerlinge jaarliks ‘n Internasionale Eksamen, genoem die DELF-eksamen. Dit lê hulle af vanaf graad 10 tot 12. Ons fokus hier veral op die gesproke taal-komponent. Hierdie dien as uitstekende blootstelling aan eksterne eksaminering.

Ons hou elke jaar of twee 'n Franse Soirée, waartydens leerlinge hulle talente met ons deel met die opvoer van 'n toneeltjie en verskeie sang-en instrumentele, sowel as voordragitems. Die juniors vergas ons met Telrympies en « Folklorique », die seniors met toneelstukkies en musiekitems. Soms het ons gaskunstenaars. Hierdie aand is suiwer prêt en ‘n hoogtepunt op die Franse kalender. Ons begin ook vanjaar met ‘n Soirée Ciné (fliekaand) in die Aula.

Algemeen

Frans is 'n vak wat jou vlerke gee: Franse leerlinge is besonder kreatief en is beslis nie kinders wat in 'n vormpie gegiet kan word nie – al dra goeie dissipline te alle tye by tot ‘n positiewe atmosfeer in die klas! Leerders kry geleentheid om hulle individualiteit te ontdek, binne die raamwerk van 'n ontmoeting met 'n vreemde kultuur.

Om ‘n addisionele taal aan te leer, stel besondere eise op die gebied van selfwerksaamheid en toewyding. Dus leer die kind selfstandig werk en ontwikkel hy by uitstek 'n sin vir verantwoordelikheid. Die aanleer van 'n addisionele taal verg analitiese denke en dit ontwikkel dus die kind se vermoë om te analiseer en te sintetiseer, soos wat dit met Wiskunde ook die geval is. In die heel eerste plek is dit egter suiwer oplet in die klas en gaan indril by die huis!

Indien 'n leerling Medies wil gaan studeer, is Frans ‘n super keuse, aangesien 'n Derde Taal 'n besondere pluspunt vir hierdie gesogte keuring is. Op die gebied van die Regte is dit ook 'n besondere aanwins, terwyl die moontlikhede om as Franse onderwyser die wêreld te deurreis, ad infinitum is. Dan maak dit baie deure oop wat betref ingenieurswese en besigheidsrigtings. Die wêreld het klein geword – The world is our oyster! Langenhoven het gesê: "Hoe meer tale jy kan, hoe meer male jy man!" Hy was 'n wyse man!

Skryfbehoeftes

 • ‘n Leerlinglêer wat in die klas bly (Kan van vorige jare wees)
 • Hardebandboek 96 bladsye van graad 10.
 • ‘n Flipfile

Handboeke

 • Notagelde R120
 • Ons maak nie van ‘n handboek gebruik nie. Wel van Helmekaar-notas, gebaseer op ‘n verskeidenheid bronne, o.a. die internet.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar Kollege volg ons ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Frans as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar beheers. Om hierdie doel te kan bereik, moet hulle oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Aan die einde van Matriek skryf die leerlinge 2 vraestelle, wat saam uit 200 punte tel. Vraestel 1 is ‘n LEESvraestel uit 100. Om hierin te kan slaag, moet hulle oor ‘n breë leksikon (woordeskat) beskik, aangesien 60% van dié vraestel die lees van ongesiene tekste behels. Die ander 40% toets die Letterkunde wat hulle bestudeer het. Dis duidelik dat Leesvaardigheid ‘n besonder waardevolle komponent van die sillabus uitmaak.

Vraestel 2 is ‘n Skryfvraestel. Hulle moet kommunikatiewe tekste kan skryf, byvoorbeeld “Messages”, e-posse en dagboekinskrywings. Hulle moet ook hul mening kan gee oor ‘n aktuele onderwerp en hul standpunt aan die hand van argumente kan verdedig, ‘n artikel in die vorm van ‘n onderhoud kan herformuleer of visa-versa, asook uit notas 'n koherente teks redigeer. Hierdie vraestel weerspieël hulle taalbeheersingsvermoë.

Dan is daar nog 200 punte: 100 vir die Portefeulje en 100 vir die Mondelinge komponent. Die Portefeuljepunt word bepaal deur die leerlinge se algehele Taal- en Skryfvermoë. Die Mondelinge punt word saamgestel uit Voorbereide - en Onvoorbereide Toesprake, Rolspel, Luisteroefeninge en Gesprekvoering.

Vakaktiwiteite

Ons matrieks lê elke jaar Meimaand die B1 DELF-eksamen af. Hierdie is ‘n internasionale kwalifikasie wat hulle in staat stel om vir enige werk waarvoor hul opgelei is in Frankryk aansoek te doen. Ons het ook elke jaar enkele leerders wat gereed is om die B2 aan te durf. Dit is ‘n uitsonderlike kwalifikasie, wat hulle voorwaardelike toegang tot ‘n Franse universiteit gee. Beide hierdie vlakke van eksaminering gee aan ons leerders vlerke om Frans te praat en dien as uitstekende voorbereiding vir die eksterne Mondelinge moderering aan die begin van September.

Tydens ons jaarlikse Franse Soirée deel ons matrieks vir die vyfde agtereenvolgende jaar hulle talente met ons. Aangesien hulle dan reeds met die Rekordeksamen besig is, beperk ons hulle deelname tot dié van Seremoniemeester en die aanbied van musiekitems. Dis altyd spesiaal om te sien hoe hulle selfvertroue om Frans te praat in die loop van hulle hoërskoolloopbaan toegeneem het.

Algemeen

Die wêreld het klein geword – The world is our oyster! ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”. Dit stel ons kinders in staat om in Frankryk te gaan werk vir ‘n “gap-“jaar, of aan ‘n universiteit in ‘n Franssprekende land te gaan studeer.

Hulle leer dat toewyding en vasbyt op die ou end is waaroor dit in hierdie lewe gaan. Frans vereis kontinue harde werk. Hulle selfvertroue baat by die feit dat hulle ‘n addisionele taal bemeester. Die Internasionale DELF-eksamen wat hulle jaarliks aflê, lê hulle taalbevoegdheid vas en berei hulle voor op die matriekeindeksamen.

Indien 'n leerling Medies wil gaan studeer, is Frans ‘n super keuse, aangesien 'n Derde Taal 'n besondere pluspunt vir hierdie gesogte keuring is. Op die gebied van die Regte is dit ook 'n besondere aanwins, terwyl die moontlikhede om as Franse onderwyser die wêreld te deurreis, ad infinitum is. Dan maak dit baie deure oop wat betref ingenieurswese en besigheidsrigtings.

Frans verbreed ons kinders se algemene kennis – Dis ‘n taal ryk aan kultuur, filosofie en veranderende denke. Langenhoven het gesê: "Hoe meer tale jy kan, hoe meer male jy man!" Hy was 'n wyse man!

Skryfbehoeftes

 • ‘n Leerlinglêer vir die portefeulje, met 10 afskortings in plastiek
 • ‘n Flipfile vir aantekeninge

Handboeke

 • Letterkunde: Concerto à la Mémoire d’un Ange
 • Notagelde R120

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf