Ekonomie

Benaderingswyse (tot onderrig)

Ekonomie is een van daardie vakke wat vir jou al hoe meer waarde en betekenis begin inhou hoe langer jy dit doen en hoe meer jy oor die werk begin dink. Alle skoolvakke bou jou kennis rakende ‘n sekere veld of vakgebied, maar Ekonomie maak jou wêreldwys.

Ons uitgangspunt in Ekonomie is dat dit die belangrikste vak in die wêreld is en dit berei ons almal voor om eendag top ekonome te word!

Ons glo daar is drie belangrike vaardighede waaroor ‘n ekonoom moet beskik:

 • Hy/Sy moet navorsing kan doen oor ekonomiese konsepte en veral hoe ekonomie, besigheid en politiek inmekaarsteek.
 • Hy/Sy moet ‘n aanbieding,soos ‘n Powerpoint, kan gebruik om die bevindinge aan ander mense te kan verduidelik.
 • Hy/Sy moet voor mense kan praat oor die bevindinge en vrae kan beantwoord.

Met dit as ons uitgangspunt fokus ons in die klas en met ons assessering om hierdie vaardighede te ontwikkel. Daaglikse ekonomiese, politieke en besigheidsnuus vorm ‘n belangrike deel van ons klasgee-benadering en daar word van leerlinge verwag om daagliks op hoogte te wees van gebeure in die wêreld en hoe dit hulle beïnvloed.

Alle lesse word met Powerpoint aangebied en leerlinge skryf notas van die bord af. Dit is ook belangrik vir leerlinge om ekstra notas en voorbeelde te voeg by die inhoud wat aan hulle voorgehou word.

Ekonomie vereis harde werk en daar moet baie tyd by die lessenaar deurgebring word, maar sukses hang baie af hoe hierdie kennis toegepas kan word. Dit is dus ‘n vak wat insig vereis en die vermoë om verbande te kan trek tussen verskillende onderwerpe is belangrik vir sukses.

Sillabusinhoud

'n Kort oorsig van graad 10- werk:

 • Die basiese ekonomiese probleem van skaarsheid.
 • Die ekonomiese kringloop model van hoe ‘n ekonomie werk.
 • Die sakesiklus en die bestuur daarvan.
 • Vraag- en aanbodteorie.
 • Die produksiemoontlikheidskurwe.
 • Die rol van die regering in ‘n moderne ekonomie.
 • Die Suid-Afrikaanse bevolking en arbeidsmag.
 • Arbeidsverhoudinge in die Suid-Afrikaanse ekonomie.
 • Die werkloosheidsprobleem in Suid-Afrika.
 • Basiese beleggingsbeginsels.

Vakaktiwiteite

 • Daar word elke termyn ‘n termyntoets geskryf, plus een addisionele assesseringsopdrag.
 • Maandae word gebruik vir leerlinge om beurtelings ‘n mondelinge aanbieding te doen van die “week in die ekonomie”. Daar word van ‘n leerling verwag om ‘n Powerpoint- aanbieding te doen saam met sy mondeling.
 • Dan sal daar een navorsingsopdrag wees van ‘n relevante ekonomiese onderwerp wat elke jaar sal verander.
 • Daar word ook verwag van leerlinge om ‘n visuele taak in te handig oor ‘n ekonomiese onderwerp wat elke jaar sal verander.

Algemeen

Ekonomie is nie ‘n vak wat baie ekstra klas vereis nie, maar indien nodig, kan dit individueel gereël word met die betrokke onderwyser.

Skryfbehoeftes

Leerders koop jaarliks eie skryfbehoeftes – ‘n dik hardeband boek word gebruik deur leerlinge vir hulle notas.

Handboeke

Ekonomie het nie ‘n amptelike handboek nie. Notas word deur middel van Powerpoint aan leerlinge verskaf, wat dit afskryf. Die Powerpoint word ook op E-skool geplaas vir leerlinge om af te haal, indien hulle dit sou verkies.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Ekonomie is een van daardie vakke wat vir jou al hoe meer waarde en betekenis begin inhou hoe langer jy dit doen en hoe meer jy oor die werk begin dink. Alle skoolvakke bou jou kennis rakende ‘n sekere veld of vakgebied, maar Ekonomie maak jou wêreldwys.

Ons uitgangspunt in Ekonomie is dat dit die belangrikste vak in die wêreld is en dit berei ons almal voor om eendag top ekonome te word!

Ons glo daar is drie belangrike vaardighede waaroor ‘n ekonoom moet beskik:

 • Hy/Sy moet navorsing kan doen oor ekonomiese konsepte en veral hoe ekonomie, besigheid en politiek inmekaarsteek.
 • Hy/Sy moet ‘n aanbieding, soos ‘n Powerpoint, kan gebruik om die bevindinge aan ander mense te kan verduidelik.
 • Hy/Sy moet voor mense kan praat oor die bevindinge en vrae kan beantwoord.

Met dit as ons uitgangspunt fokus ons in die klas en met ons assessering om hierdie vaardighede te ontwikkel. Daaglikse ekonomiese, politieke en besigheidsnuus vorm ‘n belangrike deel van ons klasgee-benadering en word daar van leerlinge verwag om daagliks op hoogte te wees van gebeure in die wêreld en hoe dit hulle beïnvloed.

Alle lesse word met Powerpoint aangebied en leerlinge skryf notas van die bord af. Dit is ook belangrik vir leerlinge om ekstra notas en voorbeelde te voeg by die inhoud wat aan hulle voorgehou word.

Ekonomie vereis harde werk en daar moet baie tyd by die lessenaar deurgebring word, maar sukses hang baie af hoe hierdie kennis toegepas kan word. Dit is dus ‘n vak wat insig vereis en die vermoë om verbande te kan trek tussen verskillende onderwerpe is belangrik vir sukses.

Sillabusinhoud

'n Kort oorsig van graad 11- werk:

 • Die produksiefaktore en hulle vergoeding.
 • Die aanwending van goedere en dienste.
 • Suid-Afrika se gemengde ekonomiese stelsel.
 • Die ekonomiese struktuur van Suid-Afrika.
 • Die effek van koste en inkomste op produksie.
 • Welvaartskeppping en ekonomiese groei.
 • Die eienskappe van ontwikkelende lande.
 • Suid-Afrika se rol in Afrika.
 • Geld en bankwese in Suid-Afrika.
 • Armoede as wêreldwye ekonomiese probleem.
 • Die invloed van toerisme op ‘n land se ekonomie.
 • Globalisering – goed of sleg?

Vakaktiwiteite

 • Daar word elke termyn ‘n termyntoets geskryf, plus een addisionele assesseringsopdrag.
 • Maandae word gebruik vir leerlinge om beurtelings ‘n mondelinge aanbieding te doen van die “week in die ekonomie”. Daar word van ‘n leerling verwag om ‘n Powerpoint- aanbieding te doen saam met sy mondeling.
 • Dan sal daar een navorsingsopdrag wees van ‘n relevante ekonomiese onderwerp wat elke jaar sal verander.
 • Daar word ook verwag van leerlinge om ‘n visuele taak in te handig oor ‘n ekonomiese onderwerp wat elke jaar sal verander.

Algemeen

Ekonomie is nie ‘n vak wat baie ekstra klas vereis nie, maar indien nodig kan dit individueel gereël word met die betrokke onderwyser.

Skryfbehoeftes

Leerders koop jaarliks eie skryfbehoeftes – ‘n dik hardebandboek word gebruik deur leerlinge vir hulle notas.

Handboeke

Ekonomie het nie ‘n amptelike handboek nie. Notas word deur middel van Powerpoint aan leerlinge verskaf, wat dit afskryf. Die Powerpoint word ook op E-skool geplaas vir leerlinge om af te haal, indien hulle dit sou verkies.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Ekonomie is een van daardie vakke wat vir jou al hoe meer waarde en betekenis begin inhou hoe langer jy dit doen en hoe meer jy oor die werk begin dink. Alle skoolvakke bou jou kennis rakende ‘n sekere veld of vakgebied, maar Ekonomie maak jou wêreldwys.

Ons uitgangspunt in Ekonomie is dat dit die belangrikste vak in die wêreld is en dit berei ons almal voor om eendag top ekonome te word!

Ons glo daar is drie belangrike vaardighede waaroor ‘n ekonoom moet beskik:

 • Hy/Sy moet navorsing kan doen oor ekonomiese konsepte en veral hoe ekonomie, besigheid en politiek inmekaarsteek.
 • Hy/Sy moet ‘n aanbieding, soos ‘n Powerpoint, kan gebruik om die bevindinge aan ander mense te kan verduidelik.
 • Hy/Sy moet voor mense kan praat oor die bevindinge en vrae kan beantwoord.

Met dit as ons uitgangsgpunt fokus ons in die klas en met ons assessering om hierdie vaardighede te ontwikkel. Daaglikse ekonomiese, politieke en besigheidsnuus vorm ‘n belangrike deel van ons klasgee-benadering en daar word van leerlinge verwag om daagliks op hoogte te wees van gebeure in die wêreld en hoe dit hulle beïnvloed.

Alle lesse word met Powerpoint aangebied en leerlinge skryf notas van die bord af. Dit is ook belangrik vir leerlinge om ekstra notas en voorbeelde te voeg by die inhoud wat aan hulle voorgehou word.

Ekonomie vereis harde werk en daar moet baie tyd by die lessenaar deurgebring word, maar sukses hang baie af van hoe hierdie kennis toegepas kan word. Dit is dus ‘n vak wat insig vereis en die vermoë om verbande te kan trek tussen verskillende onderwerpe is belangrik vir sukses.

Sillabusinhoud

'n Kort oorsig van graad 12- werk:

 • Die ekonomiese kringloop, nasionale rekeninge en die vermenigvuldiger.
 • Die invloed van die sakesiklus op die ekonomie.
 • Die openbare sektor se rol in die ekonomie.
 • Die buitelandse sektor, handel en wisselkoerse.
 • Die dinamika van markte.
 • Elastisiteit se invloed op besluitneming.
 • Volmaakte versus onvolmaakte markte.
 • Markmislukkings en die bestuur daarvan.
 • Ekonomiese groei en ontwikkeling.
 • Beskerming versus vryhandel.
 • Ekonomiese en sosiale aanwysers.
 • Inflasie se impak op die ekonomie.
 • Die arbeidsmark.

Vakaktiwiteite

 • Die matriekportefeulje tel 25% en die eindeksamen 75% van die leerlinge se finale punt.
 • Daar word twee termyntoetse geskryf, asook ‘n Junie-eksamen en die Rekordeksamen in September.
 • Maandae word gebruik vir leerlinge om ‘n mondelinge aanbieding te doen van die “week in die ekonomie”. Daar word van ‘n leerling verwag om ‘n Powerpoint- aanbieding te doen saam met sy mondeling.
 • Dan sal daar een navorsingsopdrag wees van ‘n relevante ekonomiese onderwerp wat elke jaar sal verander.
 • Daar word ook verwag van leerlinge om ‘n visuele taak in te handig oor ‘n ekonomiese onderwerp wat elke jaar sal verander.

Algemeen

Ekonomie is nie ‘n vak wat baie ekstra klas vereis nie, maar indien nodig kan dit individueel gereël word met die betrokke onderwyser.

 

Skryfbehoeftes

Leerders koop jaarliks eie skryfbehoeftes – ‘n dik hardebandboek word gebruik deur leerlinge vir hulle notas.

Handboeke

Ekonomie het nie ‘n amptelike handboek nie. Notas word deur middel van Powerpoint aan leerlinge verskaf, wat dit afskryf. Die Powerpoint word ook op E-skool geplaas vir leerlinge om af te haal, indien hulle sou verkies.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf