Duits

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar gaan ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Metodiek

 • Probeer soveel as moontlik grammatika deduktief vanuit die konteks van ‘n leesteks doen.
 • Vaslegging vind plaas d.m.v. indriloefeninge.

Woordeskat

 • Groetvorme en bekendstellingsdialoë
 • Agtergrond oor die taal en kultuur
 • Alfabet met die klem op klankleer
 • Getalle 1-20
 • Skoolbenodighede
 • Kleure
 • Familie
 • Nasionaliteite
 • Gesig & Liggaam
 • Dae van die week
 • Maande van die jaar
 • Seisoene
 • Diere
 • (Kersfees)

* Doen leestekste deur die jaar, insluitend dialoë, ter vaslegging van bg.

Grammatika

 • Persoonlike voornaamwoorde
 • Werkwoorde: haben, sein, werden en die algemene –en werkwoorde
 • Naamwoorde (manlik, vroulik en meervoud)
 • Bepaalde lidwoorde
 • Onbepaalde lidwoorde
 • Vraagwoorde
 • Basiese vrae en antwoorde
 • Tyd
 • Besitlike voornaamwoorde
 • Byvoeglike naamwoorde: Kleur, nasionaliteit en fisiese beskrywing
 • Voorsetsels
 • Voegwoorde
 • Ontkenning

Vakaktiwiteite

Die senior-leerders het die moontlikheid om deel te neem aan die FSA se uitruilprogram na Duitsland. Hulle ontvang ‘n gasbroer of -suster by hulle aan huis en besoek dan weer op hulle beurt ‘n Duitse gasfamilie vir een of drie maande lank. Hierdeur leer hulle die Duitse taal en kultuur eerstehands ken. Hulle leer ook verdraagsaamheid teenoor die vreemde kultuur.

Algemeen

 • ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer en verbreed hulle algemene kennis.
 • Duits bied ook 'n wye verskeidenheid geleenthede vir ons leerlinge. ‘n Addisionele taal verhoog hulle kans op keuring vir onder andere Medies.

Volgens www.vistawide.com is Duits ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want...

 • Duits is die taal wat die meeste in Europa gepraat word.
 • Ongeveer 120miljoen mense praat Duits as moedertaal en naas Engels is dit die vreemde taal wat die meeste aangeleer word in Europa en Japan.
 • Duitsland het die 3e sterkste ekonomie en is die nommer 1 uitvoernasie in die wêreld.
 • Die kennis van Duits skep besigheidsgeleenthede.

Besighede soos BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, Bosch en baie ander het internasionale vennote nodig.

 • Duitsers is die mense wat die meeste geld op toerisme spandeer ter wêreld.
 • Duitsland finansier meer as 60 000 internasionale uitruilstudente per jaar en enige uitlander wat by ‘n Duitse Universiteit ingeskryf is mag verniet daar studeer, net soos die Duitse studente.

Skryfbehoeftes

In Duits gebruik ons baie kleurpenne, aangesien dit die leerproses bevorder. Dit is ook baie belangrik dat hulle gom en ‘n sker moet hê, aangesien ons nie van handboeke gebruikmaak nie en hulle dus net hulle skrifte het om uit te leer.

Handboeke

Die leerders koop nie handboeke in Duits nie. Al die werkskaarte word deur die onderwyseres uitgewerk en hulle plak dit in hulle skrifte. Die leerders moet wel fotostaatgeld betaal, soos dit op die handboeklyste verskyn.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar gaan ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Metodiek

 • Grammatika word sover moontlik deduktief aangebied, d.w.s. ons gaan vanaf die konteks uit na die reël toe.
 • Grammatikareëls word met oefeninge vasgelê.
 • Dril sinskonstruksie in en begin paragrawe formuleer.

Woordeskat

 • Hersiening van graad 8-woordeskat.
 • Klere
 • Stokperdjies
 • Huis
 • Uitbreiding van Getalle
 • Vervoer
 • Oriëntering t.o.v. plek en rigting
 • Geld en Winkels (Inleiding)
 • Kos en restaurante
 • (Daaglikse roetine)

Grammatika

 • Hersiening van graad 8-werk
 • Naamwoorde met lidwoorde (manlik, vroulik en meervoud)
 • Vraende adjektiewe
 • Aanwysende adjektiewe
 • Uitbreiding van Vraagwoorde
 • Werkwoorde: hoofindeling en uitsonderings
 • Inleiding tot Verlede tyd
 • Inleiding tot Ontkenning
 • Besitlike voornaamwoorde: meervoud
 • Uitbreiding van Voorsetsels
 • Uitbreiding van Voegwoorde
 • Basiese sinskonstruksie
 • Refleksiewe werkwoorde (indien die tyd dit toelaat)

Vakaktiwiteite

Die leerders het die moontlikheid om volgende jaar deel te neem aan die FSA se uitruilprogram na Duitsland. Hulle ontvang ‘n gasbroer of -suster by hulle aan huis en besoek dan weer op hulle beurt ‘n Duitse gasfamilie vir een of drie maande lank. Hierdeur leer hulle die Duitse taal en kultuur eerstehands ken. Hulle leer ook verdraagsaamheid teenoor die vreemde kultuur.

Verder word daar ook ‘n Duitse filmaand gereël.

Algemeen

 • ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer en verbreed hulle algemene kennis.
 • Duits bied ook 'n wye verskeidenheid geleenthede vir ons leerlinge. ‘n Addisionele taal verhoog hulle kans op keuring vir onder andere Medies.

Volgens www.vistawide.com is Duits ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want...

 • Duits is die taal wat die meeste in Europa gepraat word.
 • Ongeveer 120miljoen mense praat Duits as moedertaal en naas Engels is dit die vreemde taal wat die meeste aangeleer word in Europa en Japan.
 • Duitsland het die 3e sterkste ekonomie en is die nommer 1 uitvoernasie in die wêreld.
 • Die kennis van Duits skep besigheidsgeleenthede.

Besighede soos BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, Bosch en baie ander het internasionale vennote nodig.

 • Duitsers is die mense wat die meeste geld op toerisme spandeer ter wêreld.
 • Duitsland finansier meer as 60 000 internasionale uitruilstudente per jaar en enige uitlander wat by ‘n Duitse Universiteit ingeskryf is mag verniet daar studeer, net soos die Duitse studente.

Skryfbehoeftes

In Duits gebruik ons baie kleurpenne, aangesien dit die leerproses bevorder. Dit is ook baie belangrik dat hulle gom en ‘n sker moet hê, aangesien ons nie van handboeke gebruikmaak nie en hulle dus net hulle skrifte het om uit te leer.

Handboeke

Die leerders koop nie handboeke in Duits nie. Al die werkskaarte word deur die onderwyseres uitgewerk en hulle plak dit in hulle skrifte. Die leerders moet wel fotostaatgeld betaal, soos dit op die handboeklyste verskyn.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar gaan ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Metodiek

 • Grammatika word sover moontlik deduktief aangebied, d.w.s. ons gaan vanaf die konteks uit na die reël toe.
 • Grammatikareëls word met oefeninge vasgelê.
 • Dril sinskonstruksie in en begin meer uitgebreid skryf.

Woordeskat

 • Skoolvakke
 • Uitbreiding van Getalle tot by 1000
 • Daaglikse roetine en tyd
 • Kos en aanbied van resepte
 • Sport en stokperdjies
 • Uitbreiding van Geld en Winkels
 • Gesondheid – Doktersbesoek ens.
 • Sinonieme en Antonieme

Grammatika

 • Hersiening van graad 9-werk
 • Selfstandige Naamwoorde
 • Vraagformulering en –beantwoording.
 • Bevelsvorming
 • Refleksiewe werkwoorde en voornaamwoorde
 • Meervoud van die besitlike vnw.
 • Adjektiewe: Sinonieme en Antonieme
 • Trappe van vergelyking
 • Werkwoordtye: Verlede tyd (die 1ste)
 • Uitbreiding van Ontkenning
 • Voornaamwoorde
 • Uitbreiding van Voorsetsels
 • Uitbreiding van Voegwoorde
 • Basiese sinskonstruksie

*Grammatika is NB!

Skryfstukke

 • Uitnodigings
 • Eposse
 • Dialoë

Vakaktiwiteite

Die leerders het hierdie jaar die moontlikheid om deel te neem aan die FSA se uitruilprogram na Duitsland. Hulle ontvang ‘n gasbroer of -suster by hulle aan huis en besoek dan weer op hulle beurt ‘n Duitse gasfamilie vir een of drie maande lank. Hierdeur leer hulle die Duitse taal en kultuur eerstehands ken. Hulle leer ook verdraagsaamheid teenoor die vreemde kultuur.

Tydens ons "Aand in die Alpe" sal ons graad 10’s vir ons ‘n toneelstukkie opvoer, terwyl die ander grade ons gaan vermaak met verskeie sang-en instrumentele, sowel as voordragitems. Dis altyd spesiaal om te sien hoe hulle selfvertroue om Duits te praat in die loop van hulle hoërskoolloopbaan toeneem.

Algemeen

 • ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer en verbreed hulle algemene kennis.
 • Duits bied ook 'n wye verskeidenheid geleenthede vir ons leerlinge. ‘n Addisionele taal verhoog hulle kans op keuring vir onder andere Medies.

Volgens www.vistawide.com is Duits ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want...

 • Duits is die taal wat die meeste in Europa gepraat word.
 • Ongeveer 120miljoen mense praat Duits as moedertaal en naas Engels is dit die vreemde taal wat die meeste aangeleer word in Europa en Japan.
 • Duitsland het die 3e sterkste ekonomie en is die nommer 1 uitvoernasie in die wêreld.
 • Die kennis van Duits skep besigheidsgeleenthede.

Besighede soos BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, Bosch en baie ander het internasionale vennote nodig.

 • Duitsers is die mense wat die meeste geld op toerisme spandeer ter wêreld.
 • Duitsland finansier meer as 60 000 internasionale uitruilstudente per jaar en enige uitlander wat by ‘n Duitse Universiteit ingeskryf is mag verniet daar studeer, net soos die Duitse studente.

Skryfbehoeftes

In Duits gebruik ons baie kleurpenne, aangesien dit die leerproses bevorder. Dit is ook baie belangrik dat hulle gom en ‘n sker moet hê, aangesien ons nie van handboeke gebruikmaak nie en hulle dus net hulle skrifte het om uit te leer.

Handboeke

Die leerders koop nie handboeke in Duits nie. Al die werkskaarte word deur die onderwyseres uitgewerk en hulle plak dit in hulle skrifte. Die leerders moet wel fotostaatgeld betaal, soos dit op die handboeklyste verskyn.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar gaan ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Aan die einde van Matriek skryf die leerlinge 2 vraestelle, wat saam uit 200 punte tel. Vraestel 1 is ‘n LEESvraestel uit 100. Om hierin te kan slaag, moet hulle oor ‘n breë leksikon (woordeskat) beskik, aangesien 60% van dié vraestel die lees van ongesiene tekste behels. Die ander 40% toets die Letterkunde wat hulle bestudeer het. Dis duidelik dat Leesvaardigheid ‘n besonder waardevolle komponent van die sillabus uitmaak.

Vraestel 2 is ‘n Skryfvraestel. Hulle moet kommunikatiewe ekste kan skryf, byvoorbeeld briewe, e-posse en dagboek- inskrywings. Hulle moet ook hul mening kan gee oor ‘n aktuele onderwerp en die taal in konteks kan beheers.

Dan is daar nog 200 punte: 100 vir die Portefeulje en 100 vir die Mondelinge komponent. Die Portefeuljepunt word bepaal deur die leerlinge se algehele Taal- en Skryfvermoë. Die Mondelinge punt word saamgestel uit Voorbereide - en Onvoorbereide Toesprake, Rolspel, Luisteroefeninge en Gesprekvoering.

Graad 11 is die jaar wanneer ons hulle gereed maak vir al die bogenoemde. Ons primêre fokus hierdie jaar is TAAL. Sodra dié stewig genoegvasgelê is, begin ons ernstig LEES en SKRYF, LUISTER en PRAAT.

Vakaktiwiteite

Tydens ons « Aand in die Alpe » sal ons graad 10’s vir ons ‘n toneelstukkie opvoer, terwyl die ander grade ons gaan vermaak met verskeie sang-en instrumentele, sowel as voordragitems. Dis altyd spesiaal om te sien hoe hulle selfvertroue om Duits te praat in die loop van hulle hoërskoolloopbaan toeneem.

Algemeen

 • ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer en verbreed hulle algemene kennis.
 • Duits bied ook 'n wye verskeidenheid geleenthede vir ons leerlinge. ‘n Addisionele taal verhoog hulle kans op keuring vir onder andere Medies.

Volgens www.vistawide.com is Duits ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want...

 • Duits is die taal wat die meeste in Europa gepraat word.
 • Ongeveer 120miljoen mense praat Duits as moedertaal en naas Engels is dit die vreemde taal wat die meeste aangeleer word in Europa en Japan.
 • Duitsland het die 3e sterkste ekonomie en is die nommer 1 uitvoernasie in die wêreld.
 • Die kennis van Duits skep besigheidsgeleenthede.

Besighede soos BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, Bosch en baie ander het internasionale vennote nodig.

 • Duitsers is die mense wat die meeste geld op toerisme spandeer ter wêreld.
 • Duitsland finansier meer as 60 000 internasionale uitruilstudente per jaar en enige uitlander wat by ‘n Duitse Universiteit ingeskryf is mag verniet daar studeer, net soos die Duitse studente.

Skryfbehoeftes

In Duits gebruik ons baie kleurpenne, aangesien dit die leerproses bevorder. Dit is ook baie belangrik dat hulle gom en ‘n sker moet hê, aangesien ons nie van handboeke gebruikmaak nie en hulle dus net hulle skrifte het om uit te leer.

Handboeke

Die leerders koop nie handboeke in Duits nie. Al die werkskaarte word deur die onderwyseres uitgewerk en hulle plak dit in hulle skrifte. Die leerders moet wel fotostaatgeld betaal, soos dit op die handboeklyste verskyn.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar gaan ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Sillabusinhoud

Aan die einde van Matriek skryf die leerlinge 2 vraestelle, wat saam uit 200 punte tel. Vraestel 1 is ‘n LEESvraestel uit 100. Om hierin te kan slaag, moet hulle oor ‘n breë leksikon (woordeskat) beskik, aangesien 60% van dié vraestel die lees van ongesiene tekste behels. Die ander 40% toets die Letterkunde wat hulle bestudeer het. Dis duidelik dat Leesvaardigheid ‘n besonder waardevolle komponent van die sillabus uitmaak.

Vraestel 2 is ‘n Skryfvraestel. Hulle moet kommunikatiewe tekste kan skryf, byvoorbeeld briewe, e-posse en dagboekinskrywings. Hulle moet ook hul mening kan gee oor ‘n aktuele onderwerp en die taal in konteks kan beheers.

Dan is daar nog 200 punte: 100 vir die Portefeulje en 100 vir die Mondelinge komponent. Die Portefeuljepunt word bepaal deur die leerlinge se algehele Taal- en Skryfvermoë. Die Mondelinge punt word saamgestel uit Voorbereide - en Onvoorbereide Toesprake, Rolspel, Luisteroefeninge en Gesprekvoering.

Vakaktiwiteite

Tydens ons « Aand in die Alpe » sal ons graad 10’s vir ons ‘n toneelstukkie opvoer, terwyl die ander grade ons gaan vermaak met verskeie sang-en instrumentele, sowel as voordragitems. Dis altyd spesiaal om te sien hoe hulle selfvertroue om Duits te praat in die loop van hulle hoërskoolloopbaan toeneem.

Algemeen

 • ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer en verbreed hulle algemene kennis.
 • Duits bied ook 'n wye verskeidenheid geleenthede vir ons leerlinge. ‘n Addisionele taal verhoog hulle kans op keuring vir onder andere Medies.

Volgens www.vistawide.com is Duits ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want...

 • Duits is die taal wat die meeste in Europa gepraat word.
 • Ongeveer 120miljoen mense praat Duits as moedertaal en naas Engels is dit die vreemde taal wat die meeste aangeleer word in Europa en Japan.
 • Duitsland het die 3e sterkste ekonomie en is die nommer 1 uitvoernasie in die wêreld.
 • Die kennis van Duits skep besigheidsgeleenthede.

Besighede soos BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, Bosch en baie ander het internasionale vennote nodig.

 • Duitsers is die mense wat die meeste geld op toerisme spandeer ter wêreld.
 • Duitsland finansier meer as 60 000 internasionale uitruilstudente per jaar en enige uitlander wat by ‘n Duitse Universiteit ingeskryf is mag verniet daar studeer, net soos die Duitse studente.

Skryfbehoeftes

In Duits gebruik ons baie kleurpenne, aangesien dit die leerproses bevorder. Dit is ook baie belangrik dat hulle gom en ‘n sker moet hê, aangesien ons nie van handboeke gebruikmaak nie en hulle dus net hulle skrifte het om uit te leer.

Handboeke

Die leerders koop nie handboeke in Duits nie. Al die werkskaarte word deur die onderwyseres uitgewerk en hulle plak dit in hulle skrifte. Die leerders moet wel fotostaatgeld betaal, soos dit op die handboeklyste verskyn.