Duits

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar volg ons ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

Ons benadering tot onderrig sluit in die opvoer van dialoë en kort sketse, die gebruik van kleur en tydskrifte en die ervaring van die taal, nie net as a vak nie, maar ook as ‘n kultuur – insluitend etes, saamsing, gediggies, ens.

Sillabusinhoud

Metodiek

 • Grammatika word sover moontlik deduktief aangebied, d.w.s. ons gaan vanaf die konteks uit na die reël toe.
 • Grammatikareëls word met oefeninge vasgelê.
 • Dril sinskonstruksie in en begin paragrawe formuleer.

Woordeskat

 • Hersiening van graad 8-woordeskat.
 • Klere
 • Stokperdjies
 • Huis
 • Uitbreiding van getalle
 • Vervoer
 • My verjaarsdag
 • Oriëntering t.o.v. plek en rigting
 • Geld en winkels
 • Kos en restaurante
 • Daaglikse roetine

* Doen leestekste deur die jaar, insluitend dialoë, ter vaslegging van bogenoemde.

Grammatika

 • Hersiening van graad 8-werk
 • Naamwoorde met lidwoorde (manlik, vroulik en meervoud)
 • Aanwysende adjektiewe
 • Uitbreiding van vraagwoorde
 • Werkwoorde: hoofindeling en uitsonderings
 • Inleiding tot verlede tyd
 • Inleiding tot ontkenning
 • Besitlike voornaamwoorde: meervoud
 • Uitbreiding van voorsetsels
 • Uitbreiding van voegwoorde
 • Sinskonstruksie
 • Refleksiewe werkwoorde (indien die tyd dit toelaat)

Vakaktiwiteite

Ons Duitse departement bied aan ons graad 10, 11 en 12-leerders die moontlikheid om ‘n onafhanklike Duits sertifikaat-eksamen te skryf. Dit bied aan leerders die geleentheid om hulle kennis op ‘n internasionale vlak te laat toets. Die sertifikate sluit in die beginner-sertifikate op vlakke A1 en A2 en vir die wat in Duitsland wil gaan studeer, die B1 en B2. Verder neem ‘n aantal van ons graad 10-leerders ook aan ‘n nasionale Duitse Olimpiade in Suid-Afrika deel. Die toppresteerders het hier die moontlikheid om verblyf by ‘n gasheer-familie in Duitsland te wen.

Die hoogtepunt van die Duitse “journey” is die FSA-uitruil, waaraan graad 10- en 11-leerders kan deelneem. Deur samewerking met die FSA het hulle die moontlikheid om vir 4 of 6 weke om die Duitse leefstyl te kan ervaar, hulle kennis oor taal, kultuur en mense te verdiep, en om vir die tydperk deel van ‘n Duitse familie, ‘n Duitse skool, en ‘n Duitse vriendekring te word.

Algemeen

WAAROM ‘n Addisionele Taal as matriekvak?

Op die webblad https://financial-translator.com/10-most-useful-languages-according-to-the-world-economic-forum/ word daar verwys na die Power Language Index (PLI) wat direk verband hou met die ekonomiese mag van ‘n sekere gemeenskap (land of lande) waar die taal gepraat word. Die Wêreld Ekonomiese Forum se Global Competitiveness Index (GCI) het in November 2018 bevind dat dit die rede is waarom Engels tans die wêreld se lingua franca is, met Frans in die derde, Spaans in die vierde en Duits in die sewende posisie.

Ook verwys  www.businessinsider.com na ‘n studie deur die Massachusetts Institiute of Technology, wat van UNESCO-data gebruik gemaak het. Hierin is bevind dat Frans, Spaans en Duits naas Engels, huidiglik die mees invloedryke tale in die wêreld is. Daarom is dit gepas dat ons hierdie Addisionele tale by Helpmekaar aanbied.

‘n Addisionele Taal is ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want…

 • Dis ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer.
 • Dit leer ons kinders om met verdraagsaamheid op te tree teenoor ‘n ander kultuur en soms ook ras en geloof.
 • Dit verbreed ons kinders se algemene kennis. Daar gaan letterlik vir hulle ‘n nuwe wêreld oop.
 • Hulle leer dat toewyding en vasbyt op die ou end is waaroor dit in hierdie lewe gaan. Om ‘n Addisionele Taal te bemeester, vereis kontinue harde werk.
 • Hulle selfvertroue baat by die feit dat hulle ‘n Addisionele taal bemeester.
 • Die Internasionale standaardiseringseksamen wat hulle jaarliks aflê, lê hulle taalbevoegdheid vas en berei hulle voor op die matriekeindeksamen en stel hulle ook in staat om na skool vir ‘n werk in die betrokke land aansoek te doen.

 

Waarom dan juis Duits?

Duits is ‘n uitstekende keusevak vir matriek, want...

 • Sowat 100 miljoen mense net in Oostenryk, Switserland en Duitsland praat Duits. Dit maak Duits die mees gesproke moedertaal in Wes-Europa.
 • Duitsland het die 4de sterkste ekonomie wêreldwyd, volgens die World Economic Forum en is die nommer een uitvoernasie in die wêreld.
 • Kennis van Duits skep besigheidsgeleenthede wat betref ingenieurswese, die motorindustrie en vervaardiging. Besighede soos BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, Bosch, Adidas, Audi, Porsche, BMW, Allianz en baie ander het internasionale vennote nodig.
 • Die land dien as gasheer vir van die grootste internasionale handelskoue, waaronder CeBIT, die wêreld se grootste uitstalling vir inligtingstegnologie, sowel as die IFA-beurs vir verbruikers- elektronika.
 • Intussen word die Duitse hoofstad Berlyn as 'n spilpunt vir innovasie beskou. Sommige gaan so ver as om dit die “Silicon Valley of Europe” te noem.
 • Duitsland is Suid-Afrika se grootste uitvoer- en invoervennoot.
 • Duitsers is die mense wat die meeste geld op toerisme spandeer ter wêreld.
 • Duitsland finansier meer as 60 000 internasionale uitruilstudente per jaar en enige uitlander wat by ‘n Duitse Universiteit ingeskryf is, mag verniet daar studeer.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar volg ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

By Helpmekaar volg ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag kommunikatief is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige kennis van woordeskat, grammatika en werkwoorde beskik.

Ons benadering tot onderrig sluit in die opvoer van dialoë en kort sketse, die gebruik van kleur en tydskrifte en die ervaring van die taal, nie net as a vak nie, maar ook as ‘n kultuur – insluitend etes, saamsing, gediggies, ens.

Sillabusinhoud

Metodiek

 • Grammatika word sover moontlik deduktief aangebied, d.w.s. ons gaan vanaf die konteks uit na die reël toe.
 • Grammatikareëls word met oefeninge vasgelê.
 • Dril sinskonstruksie in en begin paragrawe formuleer.

Woordeskat

 • Hersiening van graad 8-woordeskat.
 • Klere
 • Stokperdjies
 • Huis
 • Uitbreiding van Getalle
 • Vervoer
 • Oriëntering t.o.v. plek en rigting
 • Geld en Winkels (Inleiding)
 • Kos en restaurante
 • (Daaglikse roetine)

Grammatika

 • Hersiening van graad 8-werk
 • Naamwoorde met lidwoorde (manlik, vroulik en meervoud)
 • Vraende adjektiewe
 • Aanwysende adjektiewe
 • Uitbreiding van Vraagwoorde
 • Werkwoorde: hoofindeling en uitsonderings
 • Inleiding tot Verlede tyd
 • Inleiding tot Ontkenning
 • Besitlike voornaamwoorde: meervoud
 • Uitbreiding van Voorsetsels
 • Uitbreiding van Voegwoorde
 • Basiese sinskonstruksie
 • Refleksiewe werkwoorde (indien die tyd dit toelaat)

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar volg ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

 

By Helpmekaar volg ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag kommunikatief is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige kennis van woordeskat, grammatika en werkwoorde beskik.

Ons benadering tot onderrig sluit in die opvoer van dialoë en kort sketse, die gebruik van kleur en tydskrifte en die ervaring van die taal, nie net as a vak nie, maar ook as ‘n kultuur – insluitend etes, saamsing, gediggies, ens.

Sillabusinhoud

Metodiek

 • Grammatika word sover moontlik deduktief aangebied, d.w.s. ons gaan vanaf die konteks uit na die reël toe.
 • Grammatikareëls word met oefeninge vasgelê.
 • Dril sinskonstruksie in en begin meer uitgebreid skryf.

Woordeskat

 • Vakansies en die weer
 • Skoolvakke en die toekoms
 • Daaglikse roetine en tyd
 • Kos en aanbied van resepte
 • Basies: sport en stokperdjies
 • Uitbreiding van geld en winkels
 • Gesondheid – doktersbesoek ens.
 • Sinonieme en antonieme
 • Grammatika
  • Hersiening van graad 9-werk
  • Selfstandige naamwoorde
  • Vraagformulering en –beantwoording.
  • Bevelsvorming
  • Refleksiewe werkwoorde en voornaamwoorde
  • Meervoud van die besitlike vnw.
  • Adjektiewe: sinonieme en antonieme
  • Trappe van vergelyking
  • Werkwoordtye: verlede tyd (die 1ste “Perfekt”)
  • Uitbreiding van ontkenning
  • Voornaamwoorde
  • Uitbreiding van voorsetsels
  • Uitbreiding van voegwoorde
  • Sinskonstruksie

  *Grammatika is NB!

Skryfstukke

 • Uitnodigings
 • E-posse
 • Dialoë

Algemeen

 • ‘n Addisionele taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer en verbreed hulle algemene kennis.
 • Duits bied ook 'n wye verskeidenheid geleenthede vir ons leerlinge. ‘n Addisionele taal verhoog hulle kans op keuring vir onder andere medies of ingenieurswese.
 • Duits geld as tweede mees belangrike taal in die wetenskappe - van kwantumfisika tot mariene biologie.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar gaan ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

By Helpmekaar volg ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag kommunikatief is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige kennis van woordeskat, grammatika en werkwoorde beskik.

Ons benadering tot onderrig sluit in die opvoer van dialoë en kort sketse, die gebruik van kleur en tydskrifte en die ervaring van die taal, nie net as a vak nie, maar ook as ‘n kultuur – insluitend etes, saamsing, gediggies, ens.

Sillabusinhoud

Aan die einde van Matriek skryf die leerlinge 2 vraestelle, wat saam uit 200 punte tel. Vraestel 1 is ‘n LEESvraestel uit 100. Om hierin te kan slaag, moet hulle oor ‘n breë leksikon (woordeskat) beskik, aangesien 60% van dié vraestel die lees van ongesiene tekste behels. Die ander 40% toets die Letterkunde wat hulle bestudeer het. Dis duidelik dat Leesvaardigheid ‘n besonder waardevolle komponent van die sillabus uitmaak.

Vraestel 2 is ‘n Skryfvraestel. Hulle moet kommunikatiewe ekste kan skryf, byvoorbeeld briewe, e-posse en dagboek- inskrywings. Hulle moet ook hul mening kan gee oor ‘n aktuele onderwerp en die taal in konteks kan beheers.

Dan is daar nog 200 punte: 100 vir die Portefeulje en 100 vir die Mondelinge komponent. Die Portefeuljepunt word bepaal deur die leerlinge se algehele Taal- en Skryfvermoë. Die Mondelinge punt word saamgestel uit Voorbereide - en Onvoorbereide Toesprake, Rolspel, Luisteroefeninge en Gesprekvoering.

Graad 11 is die jaar wanneer ons hulle gereed maak vir al die bogenoemde. Ons primêre fokus hierdie jaar is TAAL. Sodra dié stewig genoegvasgelê is, begin ons ernstig LEES en SKRYF, LUISTER en PRAAT.

Algemeen

 • ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer en verbreed hulle algemene kennis.
 • Duits bied ook 'n wye verskeidenheid geleenthede vir ons leerlinge. ‘n Addisionele taal verhoog hulle kans op keuring vir onder andere Medies.

Volgens www.vistawide.com is Duits ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want...

 • Duits is die taal wat die meeste in Europa gepraat word.
 • Ongeveer 120miljoen mense praat Duits as moedertaal en naas Engels is dit die vreemde taal wat die meeste aangeleer word in Europa en Japan.
 • Duitsland het die 3e sterkste ekonomie en is die nommer 1 uitvoernasie in die wêreld.
 • Die kennis van Duits skep besigheidsgeleenthede.

Besighede soos BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, Bosch en baie ander het internasionale vennote nodig.

 • Duitsers is die mense wat die meeste geld op toerisme spandeer ter wêreld.
 • Duitsland finansier meer as 60 000 internasionale uitruilstudente per jaar en enige uitlander wat by ‘n Duitse Universiteit ingeskryf is mag verniet daar studeer, net soos die Duitse studente.

Benaderingswyse (tot onderrig)

By Helpmekaar gaan ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag KOMMUNIKATIEF is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige KENNIS van Woordeskat, Grammatika en Werkwoorde beskik.

 

By Helpmekaar volg ons uit van ‘n “holistiese” benadering tot die verwerwing van Duits as Addisionele Taal. Hoewel die aanslag kommunikatief is, dril ons terselfdertyd die inhoude in. Leerlinge moet die taal aan die einde van hulle graad 11-jaar kan beheers. Daarvoor moet hulle egter oor die nodige kennis van woordeskat, grammatika en werkwoorde beskik.

Ons benadering tot onderrig sluit in die opvoer van dialoë en kort sketse, die gebruik van kleur en tydskrifte en die ervaring van die taal, nie net as a vak nie, maar ook as ‘n kultuur – insluitend etes, saamsing, gediggies, ens.

Sillabusinhoud

Aan die einde van Matriek skryf die leerlinge 2 vraestelle, wat saam uit 200 punte tel. Vraestel 1 is ‘n LEESvraestel uit 100. Om hierin te kan slaag, moet hulle oor ‘n breë leksikon (woordeskat) beskik, aangesien 60% van dié vraestel die lees van ongesiene tekste behels. Die ander 40% toets die Letterkunde wat hulle bestudeer het. Dis duidelik dat Leesvaardigheid ‘n besonder waardevolle komponent van die sillabus uitmaak.

Vraestel 2 is ‘n Skryfvraestel. Hulle moet kommunikatiewe tekste kan skryf, byvoorbeeld briewe, e-posse en dagboekinskrywings. Hulle moet ook hul mening kan gee oor ‘n aktuele onderwerp en die taal in konteks kan beheers.

Dan is daar nog 200 punte: 100 vir die Portefeulje en 100 vir die Mondelinge komponent. Die Portefeuljepunt word bepaal deur die leerlinge se algehele Taal- en Skryfvermoë. Die Mondelinge punt word saamgestel uit Voorbereide - en Onvoorbereide Toesprake, Rolspel, Luisteroefeninge en Gesprekvoering.

Algemeen

 • ‘n Addisionele Taal is ‘n aanwins in vandag se “GLOBAL VILLAGE”! Dit stel ons kinders in staat om met mense dwarsoor die wêreld te kommunikeer en verbreed hulle algemene kennis.
 • Duits bied ook 'n wye verskeidenheid geleenthede vir ons leerlinge. ‘n Addisionele taal verhoog hulle kans op keuring vir onder andere Medies.

Volgens www.vistawide.com is Duits ‘n uitstekende Keusevak vir Matriek, want...

 • Duits is die taal wat die meeste in Europa gepraat word.
 • Ongeveer 120miljoen mense praat Duits as moedertaal en naas Engels is dit die vreemde taal wat die meeste aangeleer word in Europa en Japan.
 • Duitsland het die 3e sterkste ekonomie en is die nommer 1 uitvoernasie in die wêreld.
 • Die kennis van Duits skep besigheidsgeleenthede.

Besighede soos BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, Bosch en baie ander het internasionale vennote nodig.

 • Duitsers is die mense wat die meeste geld op toerisme spandeer ter wêreld.
 • Duitsland finansier meer as 60 000 internasionale uitruilstudente per jaar en enige uitlander wat by ‘n Duitse Universiteit ingeskryf is mag verniet daar studeer, net soos die Duitse studente.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf