Besigheidstudies

Benaderingswyse (tot onderrig)

Besigheidstudies is beslis nie die Bedryfsekonomie van ouds nie. Hoewel Besigheidstudies die vak Bedryfsekonomie vervang het as skoolvak, is daar in werklikheid nie meer as 5% van die werk en benadering tot die inhoud wat oorvleuel nie. Die nuwe vak  weerspieël die dinamiek van die besigheidswêreld en hoewel daar steeds heelwat feitelike inhoud is wat bemeester moet word, val die klem ook op die interpretasie van feite en die toepassing daarvan op scenario’s om werklike besigheidsprobleme op te los. .

Dit is noodsaaklik dat die leerlinge op die hoogte moet wees van die jongste nuus en aktuele gebeure en hulle sal dus moet koerante lees en nuus kyk.

Sillabusinhoud

Daar word in Besigheidstudies gekyk na ‘n verskeidenheid aspekte van die besigheidswêreld. Die inhoudelike kan kortliks saamgevat word deur dit in drie afdelings te plaas: Eerstens word daar gekyk na die makro-omgewing en die impak hiervan op besigheid. Hier word aspekte soos die ekonomie, politiek, samelewing, wetgewing, groenkwessies, tegnologie en vele ander bestudeer.

In die markomgewing word daar onder anderer gekyk na mededingers, verskaffers en verbruikers se interaksie met die onderneming.

Die mikro-omgewing word bestudeer sodat die prestasie van die besigheid ontleed kan word. Hier word na aspekte soos spanwerk, finansies, bemarking, etiek, menslike hulpbronne en die bevordering van entrepreneurskap gekyk.

Vakaktiwiteite

Dit is nie moontlik om Besigheidstudies as vak aan te bied sonder om daagliks na die realiteit van die besigheidswêreld te verwys nie. Om hierdie rede is dit noodsaaklik dat leerders daagliks koerante lees en bewus gemaak word van die huidige gebeure in die ekonomie. Lesse fokus daarop om teoretiese feite deurgaans prakties te illustreer deur te verwys na werklike gebeure en dan besprekings te stimuleer rondom die impak van die gebeure op die besigheid se prestasie.

Algemeen

Besigheidstudies is ‘n dinamiese vak wat poog om kennis, vaardighede en waardes in die vak onder die knie te kry wat die leerling sal help om ‘n bydrae te lewer tot Suid-Afrika se opwindende sakewêreld. Dit poog om die leerder in staat te stel om ‘n besigheid suksesvol te bestuur op ‘n klein skaal.

Skryfbehoeftes

 • Flip file
 • Sakrekenaar
 • Potlood

Benaderingswyse (tot onderrig)

Besigheidstudies is beslis nie die Bedryfsekonomie van ouds nie. Hoewel Besigheidstudies die vak Bedryfsekonomie vervang het as skoolvak, is daar in werklikheid nie meer as 5% van die werk en benadering tot die inhoud wat oorvleuel nie. Die nuwe vak  weerspieël die dinamiek van die besigheidswêreld en hoewel daar steeds heelwat feitelike inhoud is wat bemeester moet word, val die klem ook op die interpretasie van feite en die toepassing daarvan op scenario’s om werklike besigheidsprobleme op te los. .

Dit is noodsaaklik dat die leerlinge op die hoogte moet wees van die jongste nuus en aktuele gebeure en hulle sal dus moet koerante lees en nuus kyk.

Sillabusinhoud

Daar word in Besigheidstudies gekyk na ‘n verskeidenheid aspekte van die besigheidswêreld. Die inhoudelike kan kortliks saamgevat word deur dit in drie afdelings te plaas: Eerstens word daar gekyk na die makro-omgewing en die impak hiervan op besigheid. Hier word aspekte soos die ekonomie, politiek, samelewing, wetgewing, groenkwessies, tegnologie en vele ander bestudeer.

In die markomgewing word daar onder anderer gekyk na mededingers, verskaffers en verbruikers se interaksie met die onderneming.

Die mikro-omgewing word bestudeer sodat die prestasie van die besigheid ontleed kan word. Hier word na aspekte soos spanwerk, finansies, bemarking, etiek, menslike hulpbronne en die bevordering van entrepreneurskap gekyk.

Vakaktiwiteite

Dit is nie moontlik om Besigheidstudies as vak aan te bied sonder om daagliks na die realiteit van die besigheidswêreld te verwys nie. Om hierdie rede is dit noodsaaklik dat leerders daagliks koerante lees en bewus gemaak word van die huidige gebeure in die ekonomie. Lesse fokus daarop om teoretiese feite deurgaans prakties te illustreer deur te verwys na werklike gebeure en dan besprekings te stimuleer rondom die impak van die gebeure op die besigheid se prestasie.

Algemeen

Besigheidstudies is ‘n dinamiese vak wat poog om kennis, vaardighede en waardes in die vak onder die knie te kry wat die leerling sal help om ‘n bydrae te lewer tot Suid-Afrika se opwindende sakewêreld. Dit poog om die leerder in staat te stel om ‘n besigheid suksesvol te bestuur op ‘n klein skaal.

Skryfbehoeftes

 • Flip file
 • Sakrekenaar
 • Potlood

Benaderingswyse (tot onderrig)

Besigheidstudies is beslis nie die Bedryfsekonomie van ouds nie. Hoewel Besigheidstudies die vak Bedryfsekonomie vervang het as skoolvak, is daar in werklikheid nie meer as 5% van die werk en benadering tot die inhoud wat oorvleuel nie. Die nuwe vak  weerspieël die dinamiek van die besigheidswêreld en hoewel daar steeds heelwat feitelike inhoud is wat bemeester moet word, val die klem ook op die interpretasie van feite en die toepassing daarvan op scenario’s om werklike besigheidsprobleme op te los. .

Dit is noodsaaklik dat die leerlinge op die hoogte moet wees van die jongste nuus en aktuele gebeure en hulle sal dus moet koerante lees en nuus kyk.

Sillabusinhoud

Daar word in Besigheidstudies gekyk na ‘n verskeidenheid aspekte van die besigheidswêreld. Die inhoudelike kan kortliks saamgevat word deur dit in drie afdelings te plaas: Eerstens word daar gekyk na die makro-omgewing en die impak hiervan op besigheid. Hier word aspekte soos die ekonomie, politiek, samelewing, wetgewing, groenkwessies, tegnologie en vele ander bestudeer.

In die markomgewing word daar onder anderer gekyk na mededingers, verskaffers en verbruikers se interaksie met die onderneming.

Die mikro-omgewing word bestudeer sodat die prestasie van die besigheid ontleed kan word. Hier word na aspekte soos spanwerk, finansies, bemarking, etiek, menslike hulpbronne en die bevordering van entrepreneurskap gekyk.

Vakaktiwiteite

Dit is nie moontlik om Besigheidstudies as vak aan te bied sonder om daagliks na die realiteit van die besigheidswêreld te verwys nie. Om hierdie rede is dit noodsaaklik dat leerders daagliks koerante lees en bewus gemaak word van die huidige gebeure in die ekonomie. Lesse fokus daarop om teoretiese feite deurgaans prakties te illustreer deur te verwys na werklike gebeure en dan besprekings te stimuleer rondom die impak van die gebeure op die besigheid se prestasie.

Algemeen

Besigheidstudies is ‘n dinamiese vak wat poog om kennis, vaardighede en waardes in die vak onder die knie te kry wat die leerling sal help om ‘n bydrae te lewer tot Suid-Afrika se opwindende sakewêreld. Dit poog om die leerder in staat te stel om ‘n besigheid suksesvol te bestuur op ‘n klein skaal.

Skryfbehoeftes

 • Flip file
 • Sakrekenaar
 • Potlood

Sillabusinhoud

Daar word in Besigheidstudies gekyk na ‘n verskeidenheid aspekte van die besigheidswêreld. Die inhoudelike kan kortliks saamgevat word deur dit in drie afdelings te plaas: Eerstens word daar gekyk na die makro-omgewing en die impak hiervan op besigheid. Hier word aspekte soos die ekonomie, politiek, samelewing, wetgewing, groenkwessies, tegnologie en vele ander bestudeer.

In die markomgewing word daar onder anderer gekyk na mededingers, verskaffers en verbruikers se interaksie met die onderneming.

Die mikro-omgewing word bestudeer sodat die prestasie van die besigheid ontleed kan word. Hier word na aspekte soos spanwerk, finansies, bemarking, etiek, menslike hulpbronne en die bevordering van entrepreneurskap gekyk.

Vakaktiwiteite

Dit is nie moontlik om Besigheidstudies as vak aan te bied sonder om daagliks na die realiteit van die besigheidswêreld te verwys nie. Om hierdie rede is dit noodsaaklik dat leerders daagliks koerante lees en bewus gemaak word van die huidige gebeure in die ekonomie. Lesse fokus daarop om teoretiese feite deurgaans prakties te illustreer deur te verwys na werklike gebeure en dan besprekings te stimuleer rondom die impak van die gebeure op die besigheid se prestasie.

Algemeen

Besigheidstudies is ‘n dinamiese vak wat poog om kennis, vaardighede en waardes in die vak onder die knie te kry wat die leerling sal help om ‘n bydrae te lewer tot Suid-Afrika se opwindende sakewêreld. Dit poog om die leerder in staat te stel om ‘n besigheid suksesvol te bestuur op ‘n klein skaal.

Skryfbehoeftes

 • Flip file
 • Sakrekenaar
 • Potlood

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf