Kersprogram

Aan die begin van November sluit die skool die akademiese jaar amptelik af met die Kersprogram. Die funksie word gebruik om dankbaarheid te betuig aan God vir sy seen op ons skool vir die jaar.

Musiek, sang enĀ  voorlesing word gebruik om die koms van Jesus te vier.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf