Busse 2019

HELPMEKAAR BUSAANSOEKE VIR 2019
Helpmekaar se busaansoeke vir 2019 word nou elektronies (“on line”) gedoen

Let egter op die volgende aspekte:

  • Almal wat van Helpmekaar se busvervoer gebruik wil maak in 2017, moet heraansoek doen (dus ook die vorm voltooi en versend)
  • Indien u meer as een kind in Helpmekaar het, moet u vir elke kind ‘n afsonderlike vorm  invul en “submit”.
  • Die volgende opsies is beskikbaar : dui aan soos u verlang:
  • vervoer in die oggend en middag;
  • vervoer slegs in die oggend; of
  • vervoer slegs in die middag.

Om u vorm te voltooi en te versend, “click” op die volgende skakel:

Ons kan ongelukkig nie ad hoc of koshuisleerlinge wat net Vrydae-middae of net Maandagoggende van die skool se busvervoer gebruik wil maak, akkommodeer nie.  Hierdie leerlinge kan, indien daar plek sou wees, en dit vooraf gereël word, miskien gehelp word, maar dit sal heel waarskynlik die uitsondering op die reël wees,. Ons busse is baie vol.

U moet daarop let dat ons net op optel- en aflaaipunte werk en nie noodwendig op busroetes nie.  Optel- en aflaai punte is in streke verdeel.  Busroetes en derhalwe bustye word na gelang van behoeftes en beskikbaarheid van vervoer toegeken.  Maak seker dat, indien u kind van retoer vervoer gebruik maak, u die oplaai en aflaai punt afsonderlik merk.  (Dit hoef nie dieselfde punte wees nie).

Die wyse van betaling moet aangeteken word.  Indien u van ‘n debietorder gebruik maak, vul die aangehegte debietvorm in en e-pos dit terug na jp.vandermerwe@helpmekaar.co.za

Indien u wyse van betaling onder “other” val, spesifiseer in die toepaslike spasie.

LET WEL:  die buskoste vir 2019 is bereken vir alle moontlike busritte (185 dae vir 2017) en in 11 gelyke paaiemente verdeel.

Die koste per maand vir 11 maande is streng vooruitbetaalbaar (onveranderd van 2016, dus voorlopig geen verhoging – gegewe brandstofpryse)
Volrit:                R800   (Oggend en middag)
Enkelrit:            R400   (Hetsy oggend of middag)

JAN CELLIERS, SHELL BARRY HERTZOG EN MEDIA PARK:
Volrit:               R440
Enkelrit:           R220

Indien u kind se bussituasie verander, moet u betyds met die skool kommunikeer. Vergewis u van alle busreëls en regulasies soos in die dagboek uiteengesit.