Skoolgelde

Skoolgelde vir 2018 beloop R 74 800.

      Skoolgeldbetaalmetodes :

  • Eenmalig, voor 31 Januarie 2018, R71 100
  • Per Termyn, 3 betalings van R24 300 (betaalbaar tydens eerste week van elke Termyn)
  • Per maand ,R6 800 x 11 (Januarie tot November)

Ouers met meer as een kind in Helpmekaar kwalifiseer vir die volgende skoolgelde :

  • 2e kind –  R 67 650  (R 6 150  x 11 mnde)
  • 3e kind –  R 60 500  (R 5 500  x 11 mnde)
  • 4e kind –  R 56 100  (R 5 100  x 11 mnde)

Instandhoudingsfonds 2018.

Die direksie versoek dat ouers weer ‘n bedrag van R1 000 per kind tot die Instandhoudingsfonds   bydra. (Sake wat dringend aandag verlang, is onder andere die dakke van die onderskeie geboue, instandhouding en opgradering van elektriese bedrading, watervoorsiening, parkering en toegang tot die terrein.)

Hierdie vrywillige bydrae kan dien tot ‘n belastingvoordeel en daar kan ‘n spesiale kwitansie Art18(A)2 van die Inkomstebelastingwet, nr 58 van 1962, aan ouers uitgereik word op aanvraag.

Koshuisgeld vir 2018 beloop  R41 250 en is betaalbaar in elf paaiemente van R3 750 (Jan – Nov).

Let wel dat skoolgelde nie toere, uitstappies, handboeke en skryfbehoeftes insluit nie.

’n Nie-verhaalbare (eenmalige) inskrywingsfooi van R2 000 is betaalbaar met aanvaarding en inskrywing van nuwe leerlinge, asook die eerste paaiement van die Januarie -skoolgeld.

Aangehegte formele Finansiële  Ooreenkoms moet voltooi word en na die skool ge-epos word.  E-pos: petro.steenekamp@helpmekaar.co.za

Bankbesonderhede :
Helpmekaar Kollege
ABSA BANK
Takkode: 632005
Reknommer: 406 683 1879

Verwysing : kind se naam en van / aktiwiteit