Skoolgelde

Skoolgelde vir 2019 beloop R 78 540.

Skoolgeldbetaalmetodes :
A. Eenmalig, voor 31 Januarie 2019, R74 600
B. Per Termyn, 3 betalings van R25 515 (betaalbaar tydens eerste week van elke Termyn)
C. Per maand, R7 140 x 11 (Januarie tot November

2. Ouers met meer as een kind in Helpmekaar kwalifiseer vir die volgende skoolgelde :

  • 2e kind – R 70 950 (R 6 450 x 11 mnde)
  • 3e kind – R 63 525 (R 5 775 x 11 mnde)
  • 4e kind – R 58 960 (R 5 360 x 11 mnde)

3. Instandhoudingsfonds 2019.
Die direksie versoek dat ouers weer ‘n bedrag van R1 000 per kind tot die Instandhoudingsfonds bydra. Hierdie vrywillige bydrae kan dien tot ‘n belastingvoordeel en daar kan ‘n spesiale kwitansie Art18(A)2 van die Inkomstebelastingwet, nr 58 van 1962, aan ouers uitgereik word op versoek.

4. Koshuisgeld vir 2019 beloop R44 000 en is betaalbaar in elf paaiemente van R4 000 (Jan – Nov).
5. Let wel dat skoolgelde nie toere, uitstappies, handboeke en skryfbehoeftes insluit nie.
6. Nuwe Leerders : ’n Nie-verhaalbare (eenmalige) inskrywingsfooi van R2 000 is betaalbaar met aanvaarding en inskrywing, asook die eerste paaiement van die skoolgelde.

Aangehegte formele Finansiële  Ooreenkoms moet voltooi word en na die skool ge-epos word.  E-pos: petro.steenekamp@helpmekaar.co.za

Bankbesonderhede :
Helpmekaar Kollege
ABSA BANK
Takkode: 632005
Reknommer: 406 683 1879

Verwysing : Kind se Naam & Van (OF Rekeningnommer bv A001) / aktiwiteit