Skoolgelde

SKOOLGELDE 2017

Skoolgelde vir 2017 beloop R 71 170.

      Skoolgeldbetaalmetodes :

  • Eenmalig, voor 31 Januarie 2017, R 67 600
  • Per Termyn, 3 betalings van R 23 110 (betaalbaar tydens eerste week van elke Termyn)
  • Per maand , R 6 470 x 11 (Januarie tot November)

Ouers met meer as een kind in Helpmekaar kwalifiseer vir die volgende skoolgelde :

  • 2e kind –  R 64 020  (R 5 820  x 11 mnde)
  • 3e kind –  R 56 650  (R 5 150  x 11 mnde)
  • 4e kind –  R 53 350  (R 4 850  x 11 mnde)

Instandhoudingsfonds 2017.

Die direksie versoek dat ouers weer ‘n bedrag van R1 000 per kind tot die Instandhoudingsfonds   bydra. (Sake wat dringend aandag verlang is onder andere die dakke van die onderskeie geboue, instandhouding en opgradering van elektriese bedrading, watervoorsiening, parkering en toegang tot die terrein.)

Hierdie vrywillige bydrae kan dien tot ‘n belastingvoordeel en kan daar ‘n spesiale kwitansie Art18(A)2 van die Inkomstebelastingwet, nr 58 van 1962, aan ouers uitgereik word op aanvraag.

Koshuisgeld vir 2017

  • beloop  R38 500 en is betaalbaar in elf paaiemente van R3 500 (Jan – Nov).

Let wel dat skoolgelde nie toere, uitstappies, handboeke en skryfbehoeftes insluit nie.

’n Nie-verhaalbare (eenmalige) inskrywingsfooi van R1 700 is betaalbaar met aanvaarding en inskrywing van nuwe leerlinge, asook die eerste paaiement van die Januarie  skoolgeld.

Aangehegte formele Finansiële Ooreenkoms moet voltooi word en na die skool gefaks of ge-epos word.

Faks:  086 603 1581   E-pos: petro.steenekamp@helpmekaar.co.za

Bankbesonderhede :

Helpmekaar Kollege
ABSA BANK
Takkode: 632005
Reknommer: 406 683 1879

Verwysing : kind se naam en van / aktiwiteit