Kinderleiding

Hartlike hallo, liewe Helpie-ouer

Realiteit gaan dikwels gepaard met klippe kou, maar ons weet dat ‘n bietjie begrip en aandag die helingsproses kan begin…

Daarenteen hou die lewe beslis ‘n uitbundige opgewondenheid vol moontlikhede in die hand!

Tydens hierdie dinamiese lewensfase word ons jongmense uitgedaag om standpunt in te neem, op te staan, ruggraat te toon, geleenthede aan te gryp, karakter te ontwikkel, hulself te ontdek… Die Helpie-Kinderleidingspan is opgewonde om te ondersteun, te bemagtig, te vier, te hoor, te help en te begelei. Ons koester elke Helpie se uniekheid en energie ~ ons fokus op persoonlike groei en vooruitgang.

Indien u enige inligting oor emosionele of akademiese ondersteuning benodig, kan u ‘n e-pos stuur aan  kinderleiding@helpmekaar.co.za.  Lynette Viljoen (Koördineerder: Kinderleiding) sal u dan verwys na een van Helpmekaar Kollege se terapeute wat vir u spesialis-hulp sal kan verleen.

Algemene epos: kinderleiding@helpmekaar.co.za
Telefoonnommer: 011 339 2226 (Uitbreiding 333)

  • Lynette Viljoen: Verhoudingsberader en Leefstylafriger (Algemene navrae, akademiese en emosionele ondersteuning en berading). viljoen@helpmekaar.co.za
  • Morné Basson: Opvoedkundige Berader (akademiese en emosionele berading, aanleg en belangstellings). basson@helpmekaar.co.za
  • Dr Lenette Kruger: Opvoedkundige Sielkundige (Akkommodasies, akademiese en kognitiewe evaluering en ondersteuning. Maandae en Dinsdae by skool) kruger@helpmekaar.co.za
  • Monique du Toit: Opvoedkundige Berader (akademiese ondersteuning) moniquedutoit@helpmekaar.co.za

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf