Kinderleiding

Hartlike hallo, liewe Helpie-ouer

Realiteit gaan soms gepaard met klippe kou, maar ons weet dat ‘n bietjie begrip die helingsproses kan begin…

Daarenteen hou die lewe soms ‘n uitbundige opgewondenheid vol moontlikhede in die hand!

Tydens hierdie dinamiese lewensfase word ons jongmense uitgedaag om ruggraat te toon; standpunt in te neem, op te staan, geleenthede aan te gryp, karakter te ontwikkel, hulself te ontdek… Die Helpie-kinderleidingspan is opgewonde om te ondersteun, te bemagtig, te vier, te hoor, te help en te begelei. Ons hou van Helpies se uniekheid en energie ~ ons fokus dus op persoonlike groei en vooruitgang.

Indien julle graag by ons wil kom aanklop is julle welkom om ‘n e-pos te stuur of telefoonoproep te maak, ons help graag!

Algemene epos: kinderleiding@helpmekaar.co.za
Telefoonnommer: 011 339 2226 (Uitbreiding 322/ 333)

Koördineerder: Mev. Erika Basson (Opvoedkundige sielkundige) erika.basson@helpmekaar.co.za (Maandae, Dinsdae, Donderdae en Vrydae)

Mnr. Morne Basson (Opvoedkunidge berader) morne.basson@helpmekaar.co.za (Maandag-Vrydag)

Dr. Lenette Kruger (Opvoedkundige sielkundige) lenette.kruger@helpmekaar.co.za (Maandae en Dinsdae)

Mev. Lize Scholtz (Kliniese sielkundige) lize.scholtz@helpmekaar.co.za (Donderdae en Vrydae)

Mev. Lynette Viljoen (Leefstyl-terapeut) lynette.viljoen@helpmekaar.co.za (Maandag tot Vrydag)

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf