Helpie-flitse

Die eerste uitgawe van Helpmekaar se skoolkoerant, die Helpie-flitse, het reeds in 1946 verskyn. Daar was oor die jare tye van groot bedrywigheid en baie woorde, maar ook tye van stilte. In 2008-2009 het die Flitse, danksy Lizet Korb, tot herlewing gekom en sedertdien is die koerantredaksie weer vuur en vlam aan die gang.

Daar verskyn drie uitgawes per jaar, elk bestaande uit 12 volkleur bladsye in poniekoerant-formaat. Die Flitse is ‘n vorm van rekordhouding van aktiwiteite, gebeure, prestasies, mense … sommer die hele atmosfeer by die skool in elke termyn.

Die redaksie bestaan uit joernaliste van graad 8 tot graad 12, waaruit ‘n kernredaksie verkies word wat die beplanning, organisasie en uitleg onder leiding van ‘n redakteur behartig. Vaardighede wat beoefen word, is mensvaardighede soos interaksie tydens onderhoude en met bestuur; skryfvaardighede soos formuleer, struktureer, redigeer, afrond, proeflees, asook kreatiwiteit in fotografie, kommentaar en uitleg. Advertensies word ook gewerf en geplaas om die begroting te laat klop.

In Media24 se jaarlikse nasionale skoolkoerantkompetisie vaar die Flitse uitstekend. In 2013 het ons ‘n nasionale derde plek behaal en ‘n tweede plek in Gauteng.

In 2015 behaal ons ‘n derde plek nasionaal en verwerf ‘n eerste plek in Gauteng.

Die Flitse het sy eie webtuiste waar berigte en foto’s van vorige uitgawes te siene is. Kom loer gerus in by www.helpieflitse.co.za

Vir meer inligting, kontak Susan Steurer ( susan.steurer@helpmekaar.co.za ) of Eghard Basson (eghard.basson@helpmekaar.co.za)

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf