Die Helpmekaar-naam

Op 22 Junie 1921 notuleer die Voorlopige Beheerliggaam dat dit tyd geword het om op ‘n naam vir die skool te besluit. Die aangeleentheid het allerweë groot belangstelling uitgelok. Die keuse het op die naam Helpmekaar geval. Die Departement van Onderwys het nie met hierdie naam saamgestem nie. Die Voorlopige Beheerliggaam was egter nie van plan om die stryd gewonne te gee nie. In ‘n skrywe aan die Departement is dit duidelik gestel dat hierdie naam nie, soos die Departement wou voorgee, uit politieke oorweging gekies is nie.

“Helpmekaar” het gedui op die Helpmekaar Beweging uit die rebellietyd wat fondse byeengebring het om die boetes wat die Rebelle opgelê was, te betaal. Die naam het dus geen skakeling met die landswye beweging uit daardie tyd met dieselfde naam nie. Die gevolg was dat die skool die naam Helpmekaar behou het.

Die skoolleuse

‘KOMAAN’ is die titel van ‘n gedig deur Jan F. E. Celliers uit die tydperk toe die Afrikaner ‘n opdraande stryd gevoer het om sy regmatige plek in die land te herwin. Daar is op dié leuse besluit om die groot volksdigter te vereer en om ‘n suiwer Afrikaanse gees te kweek deur die opsetlike verwydering van ‘n Latynse leuse.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf